EU za pristupačne javne ustanove

Svrha projekta: 

Podizanje kapaciteta i informisanosti ciljnih grupa i unapređenje njihovih znanja, veština i senzibilisanosti ciljnih grupa treba da dovede do boljeg strateškog pristupa i rada na unapređenju pristupačnosti u okviru jedinica lokalnih samouprava. Unapređenje kapaciteta, pored teorijskih obuka, biće postignuto i kroz pripremu stručnih publikacija, primera dobre prakse, studijske posete i razmenu domaćih i međunarodnih iskustava.

Podizanjem vidljivosti teme pristupačnosti u široj javnosti očekuje se i unapređenje postojećih propisa koji regulišu oblast pristupačnosti u Republici Srbiji. 

Planirane aktivnosti: 

  • Izrada smernica i publikacija za primenu i kontrolu primene standarda pristupačnosti.
  • Priprema i realizacija različitih programa obuka za kreiranje politika, donošenje odluka, primenu i kontrolu propisa.
  • Analiza zakonodavnog i strateškog okvira, priprema preporuka i zagovaranje za unapređenje zakona i strategija u oblasti pristupačnosti. 
Last updated: 28. Septembar 2023. 11:29