Poboljšanje usluga e-uprave i sistema za ostvarivanje kvaliteta u javnoj upravi

Cilj projekta je jačanje usluga e-uprave i sistema kvaliteta u javnoj upravi Srbije uvođenjem i razvojem informacionih standarda bezbednosti.

- Na osnovu analize trenutnog stanja projekat će dati preporuke za usklađivanje legislative i propisa u oblasti informacione bezbednosti sa relevantnim EU standardima, propisima i direktivama.

- Biće pružena podrška kancelariji za informacione tehnologije i e-upravu kroz ceo proces ka ISO 27000 i ISO 20000 sertifikaciji (gap analiza, merenja za premošćavanje jaza "gap", otklanjanje nedostataka i sertifikacija).

- Gap analiza će biti izvršena u vezi sa ISO27001 usklađivanjem za 91 srpsku javnu instituciju i biće predložene mere za premošćavanje jaza (gap), kao i za buduću ISO20000 sertifikaciju.


Servisni portal: https://siea.rs

Last updated: 3. Februar 2023. 12:51