EU targets

Kako smanjiti ambalažni otpad i postići ciljeve EU

Kako smanjiti ambalažni otpad i postići ciljeve EU

Prenošenje pravnih tekovina Evropske unije u oblast upravljanja ambalažnim otpadom u nacionalno zakonodavstvo Srbije bila je tema radionice u organizaciji projekta Pravna podrška pregovorima. Radionica je održana kao završni deo projektne aktivnosti u okviru poglavlja 27 – podrška Ministarstvu zaštite životne sredine u punom usaglašavanju zakona…

Last updated: 10. April 2021. 21:50