Poglavlje 27

 Poglavlje 27: ka zatvaranju nelegalnih deponija

Poglavlje 27: ka zatvaranju nelegalnih deponija

Vodič za sanaciju i remedijaciju postojećih nesanitarnih deponija komunalnog otpada (smetlišta) predstavljen je na radionici koju je PLAC III projekat organizovao 28. maja 2021. godine za predstavnike Ministarstva zaštite životne sredine. Srbija je u velikoj meri transponovala Direktivu o deponijama otpada (1999/31/EC) kroz izmene…

Kako smanjiti ambalažni otpad i postići ciljeve EU

Kako smanjiti ambalažni otpad i postići ciljeve EU

Prenošenje pravnih tekovina Evropske unije u oblast upravljanja ambalažnim otpadom u nacionalno zakonodavstvo Srbije bila je tema radionice u organizaciji projekta Pravna podrška pregovorima. Radionica je održana kao završni deo projektne aktivnosti u okviru poglavlja 27 – podrška Ministarstvu zaštite životne sredine u punom usaglašavanju zakona…

Poglavlje 27: pripreme za punu primenu Nagoja protokola i EU zakona o biodiverzitetu

Poglavlje 27: pripreme za punu primenu Nagoja protokola i EU zakona o biodiverzitetu

U okviru pregovaračkog poglavlja 27 (Životna sredina i klimatske promene), pružena je podrška Ministarstvu zaštite životne sredine u pripremama za punu primenu Protokola iz Nagoje i zakonodavstva EU o biodiverzitetu.Srbija je u septembru 2018. godine ratifikovala Protokol iz Nagoje o pristupu genetskim resursima i pravednoj…

Pregovaračko poglavlje 27: održane dve radionice o upravljanju otpadom

Pregovaračko poglavlje 27: održane dve radionice o upravljanju otpadom

U okviru podrške daljoj harmonizaciji nacionalnog  zakonodavstva sa pravnim tekovinama Evropske unije i njenoj efikasnoj primeni u oblasti pregovaračkog poglavlja 27,  projekat Pravna podrška pregovorima (PLAC III) održao je dve radionice o upravljanju otpadom – o pribavljanju finansijskih garancija u toj oblasti i o transponovanju…

Last updated: 14. Oktobar 2021. 11:14