Upravljanje otpadom

Kako smanjiti ambalažni otpad i postići ciljeve EU

Kako smanjiti ambalažni otpad i postići ciljeve EU

Prenošenje pravnih tekovina Evropske unije u oblast upravljanja ambalažnim otpadom u nacionalno zakonodavstvo Srbije bila je tema radionice u organizaciji projekta Pravna podrška pregovorima. Radionica je održana kao završni deo projektne aktivnosti u okviru poglavlja 27 – podrška Ministarstvu zaštite životne sredine u punom usaglašavanju zakona…

Pregovaračko poglavlje 27: održane dve radionice o upravljanju otpadom

Pregovaračko poglavlje 27: održane dve radionice o upravljanju otpadom

U okviru podrške daljoj harmonizaciji nacionalnog  zakonodavstva sa pravnim tekovinama Evropske unije i njenoj efikasnoj primeni u oblasti pregovaračkog poglavlja 27,  projekat Pravna podrška pregovorima (PLAC III) održao je dve radionice o upravljanju otpadom – o pribavljanju finansijskih garancija u toj oblasti i o transponovanju…

Last updated: 10. April 2021. 21:50