Jačanje naučno-tehnoloških parkova

Naučno tehnološki parkovi predstavljaju mesto spajanja i razmene između privrede, nauke i institucija. Svojim aktivnostima programima i uslugama, naučno tehnološki parkovi mogu imati veliki uticaj na razvoj inovacionog ekosistema jedne zemlje. Oni uobičajeno pružaju širok spektar usluga koje uključuju poslovnu podršku, mentorstvo, radionice i treninge, pristup mladim talentima, investicionim fondovima, prostor i rad u savremenim inovacionim laboratorijama. Naučno tehnološki parkovi često su stub razvoja jedne zemlje i mogu delovati kao katalizator promena.

Aktivnosti na projektu tokom druge polovine septembra i početkom oktobra bile su usmerene na organizovanje tri radionice koje su za cilj imale pružanje podrške daljem razvoju održivog institucionalnog okvira za podršku inovacijama i tehnološkom razvoju na nacionalnom i regionalnom nivou, proširenje mreže naučno-tehnoloških parkova u Srbiji i istraživanju načina poboljšanja i/ili proširenja uloge naučno-tehnoloških parkova  u razvoju startap ekosistema i drugih vidova podrške koju pružaju.

Radionice su bile osmišljene u formatu interaktivnih diskusija  i prezentacija stručnjaka iz različitih oblasti, pa su tako učesnici imali prilike da se bolje upoznaju sa tim šta jesu, a šta nisu nacionalni inovacioni sistemi i čuju o primerima inovacionih sistema Slovenija i Izraela. Pored toga, kroz primere koje su predstavili stručnjaci iz Irske i Rumunije, učesnici su bolje upoznati sa ulogom naučno-tehnoloških parkova u održivom društveno-ekonomskom razvoju regiona u kojima su osnovani kao i ulozi koju naučno-tehnološki parkovi i inovacioni centri imaju u transferu tehnologije  i razvoju startap ekosistema. Kroz prikaz strateških dokumenata (Strategija razvoja veštačke inteligencije, Nacrt strategije startap ekosistema i Strategija naučnog i tehnološkog razvoja) učesnici radionica upoznati su sa strateškim okvirima i stremljenjima Srbije u razvoju veštačke inteligencije,  jačanju  naučnoistraživačkog i inovacionog sistema  i usmeravanju naučnoistraživačkih i inovacioni sistema ka vrhunskoj nauci.

Na radionicama je učestvovalo preko 70  učesnika iz Fonda za inovacionu delatnost, Centra za promociju nauke, Naučno tehnoloških parkova Beograd, Niš, Čačak i Novi Sad, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Fonda za inovacionu delatnost. 

Last updated: 4. Oktobar 2022. 23:15