Održana međunarodna konferencija o borbi protiv korupcije

Međunarodna konferencija “Borba protiv korupcije za napredak Jugoistočne Evrope“ održana je od 3-5. novembra 2019. u Beogradu pod pokroviteljstvom predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića, u organizaciji Ministarstva pravde i projekta Prevencija i borba protiv korupcije.

Konferencija je imala za cilj da istakne i unapredi međunarodne i nacionalne mehanizme u borbi protiv korupcije i jačanje integriteta, osvrćući se na rezultate specijalizovanih pravosudnih institucija u borbi protiv korupcije u Srbiji, regionu i šire. Na konferenciji je učestvovalo više od 200 delegata iz 14 država.

Na svečanom otvaranju govorili su ministarka pravde Republike Srbije, Nela Kuburović i šef Delegacije EU u Srbiji, ambasador Sem Fabrici. Ministarka pravde je istakla da Vlada Srbije pokazuje jasnu političku volju i nedvosmislenu posvećenost strateškom pristupu borbi protiv korupcije.

Svesna dalekosežnih posledica koje korupcija ima na vladavinu prava, socijalnu jednakost i ekonomski razvoj, Srbija je još 2012. godine započela sistemsku borbu protiv korupcije“, istakla je Kuburović.

Ona je naglasila da je Srbija više nego ikada ojačala i zaokružila svoj represivni mehanizam u ovoj oblasti donošenjem Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije, kao i da je reformisan Krivični zakonik, tako što je uvedeno sedam novih antikoruptivnih krivičnih dela, dok su druga unapređena.

Ministarka pravde je naglasila da je Srbija jednaku pažnju posvetila i preventivnom delovanju, pa je u maju ove godine usvojen novi Zakon o sprečavanju korupcije, u novembru prošle godine i Zakon o lobiranju, a da je Srbija još 2015. godine postala pionir u zaštiti uzbunjivača, donošenjem Zakona o zaštiti uzbunjivača.

Obraćajući se prisutnima, ministarka Kuburović istakla je da je za 18 meseci od primene Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije osuđeno 749 osoba za koruptivna krivična dela. Kuburović je istakla da su u tom periodu posebna odeljenja viših javnih tužilaštava postupala po krivičnim prijavama podnetim protiv 15.222 lica, pri čemu je optuženo 1.269 lica, a doneta 771 presuda, od kojih je 749 osuđujućih.

Ministarka Kuburović kaže da je održavanje međunarodne konferencije potvrda posvećenosti Srbije vladavini prava i navodi da za pitanje korupcije ne postoji univerzalni odgovor.

Kada govorimo o korupciji, ne smemo zaboraviti da ona sama, a naročito profit koji donosi, ne poznaju državne granice. Zato je međunarodna saradnja u ovoj oblasti od izuzetnog značaja. Otkrivanje i gonjenje koruptivnih radnji nezamislivo je bez razmene informacija između različitih državnih organa, kako u nacionalnim, tako i u međunarodnim okvirima”, istakla je ministarka Kuburović.

Šef Delegacije EU u Srbiji Sem Fabrici rekao je da je Srbija na putu ka EU i da se kao takva bori protiv korupcije, da je doneto nekoliko važnih zakona u tom cilju, kao i da je sada akcenat na primeni tih zakona. Fabrici je naglasio da je jako važno da zakoni ne ostanu mrtvo slovo na papiru i da će, ukoliko se zakoni budu sprovodili, poverenje građana, kompanija i međunarodne zajednice biti veće.

Ambasador Fabrici kaže da su države EU pozitivan primer u ovoj oblasti, pošto se po indeksu percepcije korupcije, koji meri Transparency International, među prvih 20 država nalazi 14 zemalja članica Unije i da svoja iskustva želi i da prenese u ovom regionu.

“Srbija je preduzela niz važnih koraka u prethodnom periodu kojom se gradi zakonodavni okvir i institucije koje mogu da se bore sa korupcijom i povezanim pojavama. Važan je i rad novouspostavljenih specijalnih tela za istraživanje, procesuiranje i kažnjavanje korupcije i organizovanog kriminala u skladu sa zakonima”, napominje ambasador Fabrici.

EU očekuje da Srbija aktivno primenjuje ova zakonska rešenja, i zato ćemo zajedno sa javnošću pratiti rezultate iskazane kroz podatke, kaže ambasador Fabrici.

“Dug put je pred nama, kako u Evropskoj uniji, tako i u Srbiji i u zemljama regiona. Uveravam vas da ćemo nastaviti da radimo zajedno. Zahvaljujem se svima koji su uključeni u implementaciju projekata, a naročito borcima protiv korupcije, koji se sa ovom pojavom suočavaju na svakodnevnom nivou”, naglasio je šef Delegacije EU.

O unapređenju i jačanju saradnje između relevantnih institucija i službi za borbu protiv korupcije razgovarali su ministri pravde, tužioci, rukovodioci državnih tela za prevenciju i borbu protiv korupcije, kao i predstavnici civilnog sektora iz Srbije, Albanije, Austrije, BiH, Hrvatske, Češke Republike, Mađarske, Italije, Crne Gore, Severne Makedonije, Rumunije, Slovačke, Slovenije i Turske.

Konferenciji su prisustvovali ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović, predsednik Vrhovnog kasacionog suda i Visokog saveta sudstva Dragomir Milojević, republički javni tužilac Zagorka Dolovac, zamenik republičkog javnog tužioca Miljko Radisavljević, direktor policije Vladimir Rebić, direktor Agencije za borbu protiv korupcije Dragan Sikimić i drugi.

U okviru konferencije, održan je ministarski segment koji je predvodila ministarka Kuburović uz obraćanje ministara pravde zemalja učesnica, kao i četiri panela na temu novih istražnih mehanizama i međunarodnoj saradnji u gonjenju slučajeva korupcije, ulozi državnih organa u prevenciji korupcije, ulozi civilnog društva u sprečavanju korupcije i modernih tehnologija u borbi protiv korupcije.

U zaključcima međunarodne konferencije naglašeno je da efikasna borba protiv korupcije zahteva:

•    Efikasnu saradnju i sinergiju svih državnih organa na nacionalnom i međunarodnom nivou;
•    Unapređenje kapaciteta svih organa u prevenciji i borbi protiv korupcije;
•    Osiguravanje minimalnih standarda u oblasti prevencije korupcije - promovisanje institucionalnog upravljanja i razmene informacija i dobre  prakse između nacionalnih tela i organa zaduženih za sprečavanje korupcije;
•    Unapređenje efikasnosti javne uprave, povećanje transparentnosti, odgovornosti, integriteta u upravljanju te donošenju odluka u formiranju javnih politika - što će dodatno ublažiti rizike povezane sa korupcijom;
•    Civilni sektor ima veoma važnu ulogu u borbi protiv korupcije koja je prepoznata u svim  državama učesnicama konferencije;
•    Organizacije civilnog društva moraju, pored aktivnosti podizanja svesti važnosti sprečavanja i borbe protiv korupcije, vršiti stalni nadzor nad delovanjem organa vlasti i institucija;
•    Uz nezavisno i snažno pravosuđe i dobre zakone sprečavanje korupcije zahteva korišćenje modernih tehnologija, koje će ojačati interne kapacitete državnih organa u digitalnom dobu;
•    Takve moderne anti-koruptivne politike omoguće efikasno merenje korupcije i procenu njenog uticaja na ekonomski razvoj i vladavinu prava, te vezu korupcije i organizovanog kriminala;
•    Vršenje stalne obuke i razmene informacija svih nadležnih aktera u prevenciji i borbi protiv korupcije.Last updated: 18. Jul 2024. 11:52