SUPER – Podrška EU predškolskom vaspitanju i obrazovanju

Kvalitetni programi predškolskog vaspitanja i obrazovanja doprinose razvoju svih potencijala deteta i imaju važan uticaj na kasniji društveni život, zaključeno je na konferenciji povodom početka projekta „Podrška reformi sistema predškolskog vaspitanja i obrazovanja“ (SUPER) koja je održana 25. juna 2019. u Beogradu.

Srbija još uvek ima jednu od najnižih stopa učešća dece u predškolskom vaspitanju i obrazovanju (PVO) u poređenju sa zemljama EU. Oko 75% dece uzrasta 4 do 6,5 godina uključeno je u vrtiće 2016/2017, 20% manje nego u zemljama Unije. Moramo zajednički raditi na unapređivanju trenutnog stanja, kaže Štefen Hudolin, šef Drugog sektora operacija Delegacije EU u Srbiji.

„EU će nastaviti podršku reformi ovog važnog sektora. Od 2003. godine, Unija je uložila preko 100 miliona evra u unapređenje svih nivoa obrazovanja u Srbiji i ostaje najveći međunarodni partner Srbiji na njenom putu ka pristupanju“, ističe Hudolin.

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja nastoji da sistemskim i komplementarnim rešenjima doprinosi stvaranju uslova za kvalitetan razvoj predškolskog vaspitanja i obrazovanja, kaže državna sekretarka u tom Ministarstvu Ana Langović Milićević.

„Projekat koji danas predstavljamo ima potencijal da značajno doprinese podizanju svesti u zajednici o važnosti šireg uključivanja dece u predškolske programe, unapređivanju kvaliteta vaspitno-obrazovnog rada sa decom primenom savremenih pedagoških pristupa“, istakla je ona.

U projekat je uključeno 50 lokalnih samouprava i predškolskih ustanova širom Srbije sa kojima će se raditi na razvijanju profesionalnih kompetencija vaspitača i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama za kvalitetno i inkluzivno PVO, na jačanju profesionalnih kapaciteta zaposlenih u lokalnim samoupravama za planiranje i upravljanje PVO, kao i na unapređivanju zakonskog okvira u toj oblasti.

Pored toga, EU je obezbedila i donaciju za opremanje predškolskih ustanova koje su uključene u SUPER projekat, za didaktičku, IT opremu i nameštaj, u iznosu od oko milion evra, što će dodatno doprineti kvalitetnom inkluzivnom predškolskom vaspitanju i obrazovanju.


Last updated: 13. Jun 2024. 11:41