projekat

Prva godina rada: obuke o državnoj pomoći širom Srbije i regionalno povezivanje

Prva godina rada: obuke o državnoj pomoći širom Srbije i regionalno povezivanje

Tokom prvih 10 meseci sprovođenja, projekat „Podrška Komisiji za kontrolu državne pomoći“, organizovao je bazične obuke o pravilima državne pomoći u 103 jedinice lokalne samouprave širom Srbije, kao i četiri konferencije sa učešćem stručnjaka iz zemalja članica EU.Eksperti projekta održali su u decembru obuke za…

SUPER – Podrška EU predškolskom vaspitanju i obrazovanju

SUPER – Podrška EU predškolskom vaspitanju i obrazovanju

Kvalitetni programi predškolskog vaspitanja i obrazovanja doprinose razvoju svih potencijala deteta i imaju važan uticaj na kasniji društveni život, zaključeno je na konferenciji povodom početka projekta „Podrška reformi sistema predškolskog vaspitanja i obrazovanja“ (SUPER) koja je održana 25. juna 2019. u Beogradu.Srbija još uvek ima…

Last updated: 26. Oktobar 2021. 16:34