Rezultati projekta u periodu septembar 2020 – jul 2021.

U periodu od septembra 2020. do jula 2021. godine, projekat Pravna podrška pregovorima (PLAC III) završio je 43 aktivnosti u oblastima koje se odnose na 9 pregovaračkih poglavlja. Organizovano je 28 javnih događaja različitog tipa, sa skoro 600 učesnika. Saznajte više u novom projektnom infografiku.


Last updated: 28. Septembar 2023. 11:29