rezultati

Infografik: rezultati projekta u periodu januar 2019 - avgust 2020.

Infografik: rezultati projekta u periodu januar 2019 - avgust 2020.

Tokom dosadašnjeg sprovođenja, projekat Pravna podrška pregovorima (PLAC III) sproveo je 18 aktivnosti u oblastima koje se odnose na 9 pregovaračkih poglavlja, organizovao jednu studijsku posetu zemlji-članici EU (Slovenija) kao i 17 javnih događaja sa 650 učesnika. Izrađeni su nacrti 79 zakona, podzakonskih akata…

Last updated: 26. Oktobar 2021. 16:34