PLACIII

 Projektne aktivnosti u punom obimu – pregled

Projektne aktivnosti u punom obimu – pregled

PLAC III projekat nastavlja realizaciju aktivnosti koje su predviđene radnim planom, uz neophodne modifikacije u njihovom sprovođenju prilagođene uslovima pandemijske situacije. Aktivnosti koje su u toku odnose se na sedam pregovaračkih poglavlja.U okviru pregovaračkog poglavlja 3, u toku su aktivnosti na izradi nacrta strategije razvoja…

Intenzivan završetak 2020. godine - održano 10 radionica i jedan medijski brifing

Intenzivan završetak 2020. godine - održano 10 radionica i jedan medijski brifing

U poslednjem tromesečju 2020.  godine, projekat Pravna podrška pregovorima (PLAC III) organizovao je 10 radionica za predstavnike korisničkih institucija od kojih su dve bile dvodnevne obuke, kao i jedan brifing za medije. Radionice su održane kao završni deo svake pojedinačne aktivnosti i okupile su…

Održana međunarodna konferencija o opravdanosti izlaganja zračenju u nemedicinske i medicinske svrhe

Održana međunarodna konferencija o opravdanosti izlaganja zračenju u nemedicinske i medicinske svrhe

Međunarodna konferencija “Opravdanost praksi i obrazloženje opravdanosti izlaganja jonizujućem zračenju u nemedicinske i medicinske svrhe” okupila je 21. i 22. aprila 2021. godine predstavnike Evropske komisije, Međunarodne agencije za atomsku energiju, Naučnog komiteta za efekte atomske energije i zračenja, Medjunarodne komisije za zaštitu od…

Održana radionica za članove Komisije za hartije od vrednosti

Održana radionica za članove Komisije za hartije od vrednosti

U organizaciji PLAC III projekta, radionica o harmonizaciji zakonodavstva u oblasti pregovaračkog poglavlja 9 (Finansijske usluge) održana je u četvrtak, 15. oktobra 2020. godine za članove Komisije za hartije od vrednosti. Radionica je održana u formi video konferencije, kako bi se poštovale preventivne mere…

Šta evropski standardi donose Srbiji: unapređenje prevencije i lečenja zavisnosti

Šta evropski standardi donose Srbiji: unapređenje prevencije i lečenja zavisnosti

U organizaciji projekta Pravna podrška pregovorima (PLAC III), održan je još jedan u seriji brifinga za medije i zainteresovanu javnost pod krovnim nazivom „Šta evropski standardi donose Srbiji“ koji se ovog puta odnosio na oblast javnog zdravlja – prevenciju i lečenje zavisnika od opijata…

Last updated: 14. Oktobar 2021. 11:14