Kontrola duvana u Srbiji

Monitoring, nadzor i izveštavanje su ključni za efikasnu kontrolu duvana, ocenjeno je na radionici o kontroli duvana održanoj u organizaciji PLAC III projekta. Radionica je održana u okviru podrške projekta Upravi za duvan Ministarstva finansija u usklađivanju zakonodavstva u ovoj oblasti sa pravnim tekovinama EU.

 Razmatrani su i praktični aspekti i izazovi u sprovođenju harmonizovanog zakonodavstva. Prema izveštaju Evropske komisije u delu za pogavlje 28 (Zaštita potrošača i zdravlja), Zakon o duvanu Republike Srbije je delimično usklađen sa Direktivom 2014/40/EU koja reguliše duvan i duvanske proizvode, ali upotreba duvana na javnim mestima nije usklađena sa standardima EU.

Na radionici održanoj 20. aprila projektna ekspertkinja Vesna Kerstin Petrič predstavila je pregled stanja u EU:  pušenje je prvi razlog prevremenih smrti u EU koja godišnje gubi 5 odsto bruto društvenog proizvoda na zdravstvene posledice pušenja. Iako se beleži napredak u borbi protiv upotrebe duvana, 27 odsto populacije u EU puši. Do sada je 19 zemalja EU zabranilo pušenje u zatvorenim javnim prostorima.

Fokus Direktive je na duvanskim proizvodima, dodacima koji podstiču pušenje ali i na naporima da se što je više moguće nadgleda zabranjena prodaja.


Kroz PLAC III projekat urađena je analiza usklađenosti nacionalnog zakondavstva sa pravnim tekovinama Unije. Prema relima Kerstin Petrič, potrebno je urediti pušenje u zatvorenim prostrijama, uvesti telefonske linije za pomoć pri prestanku pušenja i urediti oglašavanje jer još ne postoji obaveza da pakovanja duvanskih proizvoda imaju fotografske ilustracije o štetnosti pušenja. Ona je istakla važnost monitoringa i izveštavanja ka međunarodnim organizacijama, kao i dobro osmišljene kampanje prema javnosti. Kerstin Petrič je detaljno predstavila strategiju koju je Svetska zdravstvena organizacija preporučila za borbu protiv globalne epidemije upotrebe duvana.

Na radionici je razmatrana i upotreba elektronskih cigareta, koje takođe potpadaju pod nadležnost Direktive. Stav SZO je da su elektronske cigarete štetne po zdravlje, dok je studija sprovedena u zemljama članicama EU pokazala  da njihova upotreba pre sprečava nego što pomaže odvikavanje od pušenja. U diskusiji je istaknuto da elektronske cigarete nisu deo Zakona o upotrebi duvana i da treba da budu pokrivene budućim zakonom o kontroli duvana koji se planira.

Ekspertkinja Uliana Bakh govorila je o biljnim proizvodima za pušenje koji su sve češći na tržištu i štetni su po zdravlje jer se pri njihovoj upotrebi udišu štetne toksične i karcinogene supstance. U setu preporuka, Bakh je posebno navela podizanje svesti javnosti kako bi se sprečila promocija tih proizvoda kao pomoćnih sredstava za odvikavanje od pušenja.

Predstavnici Ministarstva zdravlja, Uprave za duvan Ministarstva finansija, Uprave carina i Instituta za javno zdravlje “Milan Jovanović Batut” učestvovali su na radionici.


Last updated: 14. Oktobar 2021. 11:14