Harmonizacija propisa u području materijala i predmeta u kontaktu sa hranom

Projekat PLAC III pružio je podršku Ministarstvu zdravlja u daljoj harmonizaciji propisa u području materijala i predmeta u kontaktu sa hranom, što je oblast pregovaračkog poglavlja 12 (Bezbednost hrane, veterinarska i fitosanitarna politika).

“Transpozicija i implementacija propisa Evropske unije u području materijala i predmeta u kontaktu sa hranom” bila je tema radionice održane u sredu, 27. novembra 2019. godine u Beogradu. Radionicu su uvodnim obraćanjima otvorili pomoćnik ministra zdravlja Goran Stamenković i vođa projekta PLAC III Andrej Engelman. Na radionici je bilo više od 70 učesnika – sanitarnih inspektora, predstavnika zavoda i instituta za javno zdravlje, pokrajinskog Sekretarijata za zdravstvo, laboratorijskih ustanova.

Eksperti projekta PLAC III Tatjana Stamatović i Bojan Vidović predstavili su relevantno EU zakonodavstvo, aktivnosti koje su sproveli u okviru projekta i dosadašnje rezultate.

Ekspertkinja Tatjana Stamatović predstavila je zakonodavni okvir – Zakon o predmetima opšte upotrebe i novine koje je uveo u području materijala i predmeta koji dolaze u kontakt sa hranom, kao i dve uredbe EU koje su transponovane u Zakon. To su Uredba o materijalima i predmetima koji dolaze u kontakt s hranom (Regulation EC 1935/2004) i Uredba o dobroj proizvođačkoj praksi za materijale i predmete koji dolaze u kontakt s hranom (Regulation EC 2023/2006). Između ostalog, materijali i predmeti moraju imati deklaraciju o usaglašenosti, i moraju biti sledljivi u svim fazama poslovanja; dobra proizvođačka praksa pokriva sve sektore i sve faze prerade, proizvodnje i distribucije materijala koji dolaze u kontakt s hranom, osim proizvodnje sirovina.

Projektni ekspert Bojan Vidović predstavio je Nacrt Pravilnika o materijalima i predmetima u kontaktu sa hranom, uključujući i proizvode namenjene odojčadi i deci mlađoj od tri godine za olakšavanje hranjenja, sisanja, umirivanja i spavanja, ambalaže za pakovanje hrane i predmeta opšte upotrebe. Nacrt pravilnika, harmonizovan sa relevantnim pravnim tekovinama EU, izrađen je u okviru ekspertske podrške PLAC III projekta. On je predstavio i Vodič za pravilno sprovođenje službenih kontrola, kao i iskustva hrvatskog Ministarstva zdravlja u toj oblasti. Vidović je istakao da je nephodno imenovati referentnu naconalnu laboratoriju, usvojiti višegodišnji plan službenih kontrola i izveštavati Evropsku komisiju.

U diskusiji sa učesnicima, pomoćnik ministra zdravlja Goran Stamenković rekao je da se planira povećanje broja sanitarnih inspektora, kao i da će se nakon usvajanja pravilnika utvrditi koje ustanove će vršiti kontrolu. Mirjana Veljković iz Sektora za inspekcijske poslove Ministarstva zdravlja rekla je da će monitoring svakako uključiti institute i zavode za javno zdravlje.

Last updated: 18. Jul 2024. 11:52