Harmonizacija

 Transponovanje evropskih direktiva o transportu opasnog otpada i opasne robe

Transponovanje evropskih direktiva o transportu opasnog otpada i opasne robe

Projekat PLAC III pružio je podršku nacionalnim institucijama u okviru pregovaračkog poglavlja 27, u oblasti transporta opasnog otpada i opasne robe, kako bi se zakonodavstvo u potpunosti harmonizovalo sa pravnim tekovinama EU i ratifikovanim međunarodnim sporazumima u toj oblasti.Transport otpada u EU regulisan je Uredbom…

Harmonizacija propisa u području materijala i predmeta u kontaktu sa hranom

Harmonizacija propisa u području materijala i predmeta u kontaktu sa hranom

Projekat PLAC III pružio je podršku Ministarstvu zdravlja u daljoj harmonizaciji propisa u području materijala i predmeta u kontaktu sa hranom, što je oblast pregovaračkog poglavlja 12 (Bezbednost hrane, veterinarska i fitosanitarna politika).“Transpozicija i implementacija propisa Evropske unije u području materijala i predmeta u kontaktu…

Pregovaračko poglavlje 3: usaglašavanje zakona i izrada nove strategije poštanskih usluga

Pregovaračko poglavlje 3: usaglašavanje zakona i izrada nove strategije poštanskih usluga

U okviru pregovaračkog poglavlja 3, projekat Pravna podrška pregovorima (PLAC III) pružio je podršku Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija u punoj harmonizaciji Zakona o poštanskim uslugama sa pravnim tekovinama EU i izradi nacrta nove Strategije poštanskih usluga.Zakon o poštanskim uslugama, koji je stupio na snagu…

Last updated: 6. Maj 2021. 16:32