Studijska poseta Sloveniji: u fokusu kontrola duvana

Prva studijska poseta u okviru PLAC III projekta realizovana je od 10. do 13. maja 2020, boravkom u Sloveniji. Predstavnici nacionalnih institucija Srbije koje se bave kontrolom duvana imali su prilike da tokom trodnevne posete u organizaciji projekta Pravna podrška pregovorima, razmene iskustva sa svojim slovenačkim kolegama i čuju primere dobre prakse.

Na sastancima u Ljubljani, slovenačko iskustvo u primeni pravnih tekovina EU u oblasti kontrole upotrebe duvana preneli su predstavnici ministarstava zdravlja i finansija, kao i predstavnici Nacionalnog instituta za zdravlje, Carinske uprave i tržišnih inspektorata. Poslednjeg dana posete, predstavnici srpskih institucija obišli su referentnu slovanačku Nacionalnu laboratoriju za zdravlje, hranu i životnu sredinu, koja se nalazi u Mariboru.

U grupi od 15 predstavnika Republike Srbije bili su predstavnici Ministarstva zdravlja, Instituta za javno zdravlje “Batut”, Ministarstva trgovine, Ministarstva finansija, Uprave za duvan i Carinske uprave. Studijska poseta reaizovana je u okviru projektnih aktivnosti u oblasti pregovaračkog poglavlja 28 – Zaštita potrošača i zaštita zdravlja. Pregovaračko poglavlje 28 jedno je od najviše pokrivenih aktivnostima PLAC III projekta.


Last updated: 6. Maj 2021. 16:32