Predstavljen pravilnik o prirodnim mineralnim i izvorskim vodama

Eksperti projekta Pravna podrška pregovorima (PLAC III) i predstavnici Ministarstva zdravlja Srbije predstavili su na radionici održanoj 7. februara u Beogradu Nacrt pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti i kvalitetu vode u originalnom pakovanju.

Usvajanje zakonodavstva koje je u potpunosti usklađeno sa pravnim tekovinama EU jedno je od tri prelazna merila za otvaranje pregovaračkog poglavlja 12. Uz podršku PLAC III projekta, kroz pregovaračko poglavlje 27 već je izrađen Nacrt zakona o vodi namenjenoj za ljudsku upotrebu, koji uključuje i vode u originalnom pakovanju (flaširane vode). U saradnji sa Ministarstvom zdravlja, eksperti PLAC III projekta izradili su Nacrt pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti i kvalitetu vode u originalnom pakovanju.

Na radionici održanoj u Privrednoj komori Srbije, učestvovalo je više od 80 predstavnika zavoda za javno zdravlje, proizvođača voda, laboratorija i inspektora. Projektni ekspert Robert Silig predstavio je relevantno EU zakonodavstvo koje je preneto u nacrt pravilnika. Pravilnikom je predviđeno priznavanje prirodnih mineralnih voda, ali ne i izvorskih voda. Takođe je obuhvaćena i stona voda, oblast koja nije pokrivena pravnim tekovinama EU, već je na Srbiji da odluči kako će je urediti. Pravilnik detaljno reguliše mikrobiološke karakteristike, eksploataciju, laboratorijske procedure, pakovanje i označavanje voda

Savetnik u Ministarstvu zdravlja Zvonko Platiša rekao je da su dve relevantne direktive EU i jedna uredba preneti manjim delom u Nacrt zakona o vodi za ljudsku upotrebu, a većim delom u pravilnik. To su Direktiva o korišćenju i stavljanju na tržište prirodnih mineralnih voda (Directive 2003/40/EC), Direktiva o određivanju popisa, dopuštenih količina i zahteva za označavanje sastojaka prirodnih mineralnih voda i uslovi za korišćenje vazduha obogaćenog ozonom u obradi prirodnih mineralnih i izvorskih voda (Directive 2009/54/EC), kao i Uredba o utvrđivanju uslova za korišćenje aktivnog aluminijum oksida za uklanjanje fluorida iz prirodnih mineralnih voda (Regulation No115/2010).

Last updated: 6. Maj 2021. 16:32