PLAC III: objavljena druga projektna brošura - pregled aktivnosti i rezultata

PLAC III projekat objavio je novu brošuru u kojoj je predstavljen pregled projektnih aktivnosti i rezultata postignutih u periodu septembar 2020. godine – jul 2021. godine. Nacrti više od 250 pravnih akata i strateških dokumenata, 50 tabela usklađenosti sa propisima EU i drugih dokumenata izrađeni su u tom periodu. 

 S obzirom na to da je projekat produžen za godinu dana i da će trajati do jula 2022. godine, nova publikacija predstavlja sažetak rada i rezultata tokom perioda koji bi mogao da se posmatra kao druga trećina. U tom periodu od 11 meseci, završene su 43 aktivnosti iz raznovrsnih oblasti koje potpadaju pod 9 pregovaračkih poglavlja; angažovana su 63 eksperta (iz 14 evropskih zemalja) koji su u bliskoj saradnji sa korisničkim institucijama radili na usklađivanju srpskog zakonodavstva sa pravnim tekovinama EU. Kao rezultat, izrađeni su nacrti više od 250 pravnih akata i strateških dokumenata, 50 tabela usklađenosti sa propisima EU i drugih dokumenata. Više možete pročitati u brošuri „Druga trećina: dostignuća i rezultati u periodu septembar 2020 – jul 2021. godine“.

To je druga projektna brošura, jer su rezultati prvih 10 meseci rada prikazani u brošuri objavljenoj prošle godine.


Last updated: 8. Decembar 2021. 14:27