Pregovori

 Projektne aktivnosti u punom obimu – pregled

Projektne aktivnosti u punom obimu – pregled

PLAC III projekat nastavlja realizaciju aktivnosti koje su predviđene radnim planom, uz neophodne modifikacije u njihovom sprovođenju prilagođene uslovima pandemijske situacije. Aktivnosti koje su u toku odnose se na sedam pregovaračkih poglavlja.U okviru pregovaračkog poglavlja 3, u toku su aktivnosti na izradi nacrta strategije razvoja…

Intenzivan završetak 2020. godine - održano 10 radionica i jedan medijski brifing

Intenzivan završetak 2020. godine - održano 10 radionica i jedan medijski brifing

U poslednjem tromesečju 2020.  godine, projekat Pravna podrška pregovorima (PLAC III) organizovao je 10 radionica za predstavnike korisničkih institucija od kojih su dve bile dvodnevne obuke, kao i jedan brifing za medije. Radionice su održane kao završni deo svake pojedinačne aktivnosti i okupile su…

Joksimović: Pratimo potrebe građana – u fokusu su bezbednost hrane i životna sredina

Joksimović: Pratimo potrebe građana – u fokusu su bezbednost hrane i životna sredina

Ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović ocenila je da je podrška EU u prilagođavanju  zakonskog okvira pravnim tekovinama Unije od nemerljive pomoći. U autorskom tekstu objavljenom na sajtu projekta PLAC III, Joksimović je navela da je tim projektom obuhvaćena podrška u četiri klastera, odnosno 11…

Last updated: 26. Oktobar 2021. 16:34