Joksimović: Pratimo potrebe građana – u fokusu su bezbednost hrane i životna sredina

Ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović ocenila je da je podrška EU u prilagođavanju  zakonskog okvira pravnim tekovinama Unije od nemerljive pomoći. U autorskom tekstu objavljenom na sajtu projekta PLAC III, Joksimović je navela da je tim projektom obuhvaćena podrška u četiri klastera, odnosno 11 pregovaračkih poglavlja. "To što smo se zajednički opredelili da najsadržajniju i najobimniju tehničku i ekspertsku pomoć dobijemo za poglavlja 12 – bezbednost hrane i 27 – životna sredina i klimatske promene, govori u prilog nameri ove Vlade da prati ne samo potrebe pristupnog procesa i ostvarivanje ciljeva Zelene agende EU za Zapadni Balkan, nego pre svega potrebe građana – njihovo pravo na bezbednu hranu i na čistu životnu sredinu", istakla je Joksimović.

Ceo autorski tekst ministarke za evropske integracije dostupan je na projektnom sajtu (www.euinfo.rs/plac3), u sekciji Blog.

Last updated: 4. Oktobar 2022. 23:15