Intenzivan završetak 2020. godine - održano 10 radionica i jedan medijski brifing

U poslednjem tromesečju 2020.  godine, projekat Pravna podrška pregovorima (PLAC III) organizovao je 10 radionica za predstavnike korisničkih institucija od kojih su dve bile dvodnevne obuke, kao i jedan brifing za medije. Radionice su održane kao završni deo svake pojedinačne aktivnosti i okupile su više od 150 učesnika iz korisničkih institucija (nadležna ministarstva, institucije, zdravstvene i obrazovne ustanove, itd). Aktivnosti su se odnosile na harmonizaciju zakonodavstva u sledećim oblastima:

- priznavanje profesionalnih kvalifikacija i poštanske usluge, u okviru pregovaračkog poglavlja 3;

- državna pomoć u oblasti kulture i medija, kao deo pregovaračkog poglavlja 8;

- tržište kapitala, u okviru pregovaračkog pogavlja 9;

- službene kontrole hrane, obuka inspektora o prevarama u hrani i zakonodavstvo o klicama, u okviru pregovaračkog poglavlja 12;

- zakonodavstvo o zaštiti biodiverziteta , u okviru pregovaračkog poglavlja 27 i

- prevencija i lečenje opijatskih zavisnika, kao deo pregovaračkog poglavlja 28.

Održan je i treći po redu u seriji brifinga „Šta evropski standardi donose Srbiji“, 15. decembra.  Brifing se fokusirao na unapređenje prevencije i lečenja opijatskih zavisnika i smanjenje štete povezane sa upotrebom droga.

Svi događaji organizovani su i održani onlajn, zbog potrebe poštovanja preventivnih mera tokom pandemije bolesti Covid-19. Zajedničkim naporima, projektni tim, eksperti i predstavnici korisničkih institucija razvili su efikasan način rada koji je u potpunosti nadomestio održavanje događaja na tradicionalan način.

U istom periodu, projekat je pripremio i objavio brošuru „Na pola puta -dostignuća i rezultati u periodu januar 2019 – avgust 2020“ u kojoj se sumiraju rezultati tokom prve polovine implementacionog perioda.

Last updated: 6. Maj 2021. 16:32