Održane prve radionice za pokretanje EU internet platforme

Beograd- Radi boljeg informisanja i upoznavanja građana Srbije sa dosadašnjim i tekućim projektima koje Evropska unija (EU) sprovodi u Srbiji, osmišljena je jedinstvena internet platforma euzatebe.rs na kojoj će biti postavljene sve informacije, vesti i događaji koje EU sprovodi u Srbiji.

U proteklim mesecima, tim projekta „IPA vidljivost i komunikacija“ organizovao je deset edukativnih radionica sa ciljem da se eksperti na projektima,  menadžeri projekata iz Delegacije EU i IPA službenici za vidljivost iz nadležnih ministarstava upoznaju sa ovom platformom i kreiraju svoje projektne sajtove, kao i da nauče da postavljaju i komuniciraju sadržaj na njima.

Svi kreirani sajtovi biće dostupni na platformi euzatebe.rs koja će od svakog kreiranog sajta preuzimati sve relevantne informacije i funkcionisati po principu portala za vesti.

Verujem da ćemo zahvaljujući ovoj platformi imati bolju sliku o podršci koju EU pruža Srbiji na njenom putu ka članstvu kao i o svim projektima koje ona realizuje u zemlji kako bi se poboljšao kvalitet života naših građana- rekla je jedna od učesnica ovih radionica. 

Kako je istakla, u prethodnom periodu, nakon završetka projekta, mnogi sajtovi su uglavnom bili ugašeni i delovalo je kao da su veliki trud i rad bili uzaludni.  Sada će, konačno, informacije o svim projektima postojati i nakon njihovog završetka.

Last updated: 4. Avgust 2020. 16:04