Trodnevna radionica na temu saradnje Srbije sa Evropskom mrežom za migracije

U okviru EU tvining projekta „Podrška jačanju upravljanja migracijama i sistema azila u Srbiji“, u Beogradu je početkom septembra održana radionica pod nazivom „Saradnja Evropske mreže za migracije sa Srbijom“. U radu su učestvovali komesar za izbeglice i migracije Vladmir Cucić, zamenica komesara Svetlana Velimirović,  šef Evropske mreže za migracije Magnus Ovilius sa kolegama iz Slovenije, Luksemburga, Nemačke i Estonije, predstavnik Delegacije EU u Republici Srbiji, predstavnici MUP-a Srbije iz Odeljenja za strance i Kancelarije za azil, predstavnici Ministarstva za evropske integracije i predstavnici tvining projekta. 


Komesar za izbeglice i migracije Vladimir Cucić istakao je da Srbija ima veoma dobru saradnju sa Delegacijom Evropske unije u Republici Srbiji na dnevnom nivou, ali da je veoma važno i da se u samom Briselu i administraciji EU bolje razume situacija u regionu kada je reč o migracijama, o tome kako se koja zemlja nosi sa izazovima kojima su izložene, kao i podršci koju je EU spremna da pruži. Komesar Cucić je obavestio predstavnike Evropske mreže za migracije (EMN) da Srbija ima bogato iskustvo i obučene ljude za upravljanje migracijama čije bi znanje i sposobnost mogli da budu od koristi i evropskim institucijama kao što je EMN.

Prvog dana, šef EMN-a Magnus Ovilius istakao je da Srbija što pre treba da dobije status posmatrača u ovoj evropskoj organizaciji koja se prvenstveno bavi prikupljanjem i razmenom informacija i podataka i izveštavanjem Evropske komisije o stanju migracija u zemljama članicama. Ovilius je naglasio da je Srbija veoma važan partner za EMN kako zbog svog geostrateškog položaja tako i zbog iskustva i znanja u upravljanju migracijama. Pružio je punu podršku pristupu Srbije EU kao i evropskim fondovima koji se odnose na migracije i naglasio da će sve učiniti što je u njegovoj moći da Srbija ima relevantnu podršku.

Tokom sastanaka, Komesarijat za izbeglice i migracije upoznao je goste iz EU sa pravnim okvirom, nadležnostima i konkretnim aktivnostima koje se sprovode na polju migracija u Srbiji. Predstavnici nadležnih ministarstava, prvenstveno MUP-a, takođe su upoznali goste sa oblastima svog rada, saradnjom koju imaju sa Komesarijatom za izbeglice i migracije, poslednjim podacima i razvojem situacije na terenu. Sa druge strane, gosti iz Brisela i prisutnih zemalja članica EU upoznali su učesnike radionice sa radom EMN-a i iskustvima stečenim od osnivanja 2008. godine do danas i predstavili oblasti budućeg zajedničkog rada i saradnje.

Last updated: 4. Oktobar 2022. 23:15