Civilna zaštita

Aktivnosti u ovom sektoru podrazumevaju borbu protiv požara, sprečavanje poplava i sanaciju štete nakon prirodnih katastrofa, a protekle gotovo dve godine i podršku u borbi protiv virusa korona – isporuka medicinske opreme, vozila i pomoći za izbeglice i druge osetljive grupe. Konkretnije rečeno, brojna ambulantna vozila, kao i ona za gašenje šumskih požara nabavljena su kroz evropske projekte sektora civilne zaštite, a tu su i sanacija nakon poplava i sprečavanje budućih prirodnih katastrofa.

Dakle, svi mi građani imamo koristi od ovih projekata usmerenih na povećanje bezbednosti, ali kako ostvariti dodatnu dobrobit i postati deo tih projekata?

Primera radi, do sada je 900 predstavnika različitih lokalnih samouprava i organizacija civilnog društva učestvovalo u određenim obukama o civilnoj zaštiti, smanjenju rizika od katastrofa i prilagođavanju klimatskim promenama. Dalje, volonteri Gorske službe spasavanja dobili su raznu opremu, vozila, prošli obuke... Dakle, mogućnosti su razne, a najlakše ih je ostvariti prijavljivanjem na prekogranične projekte. U pitanju su projekti u kojima Srbija učestvuje sa susedskim državama, a evo gde možete naći više informacija o konkursima.

Najnovije mogućnosti

Još prilika
Last updated: 13. Jun 2024. 11:41