Održivi povratak - podrška i osnaživanje

Čime se bavimo?

Projekat se bavi prioritetnim potrebama interno raseljenih lica (IRL) koja žele da se vrate na Kosovo kroz pružanje pomoći u pripremnim fazama njihovog povratka, kao i tokom povratka. Projekat finansira Evropska unija posredstvom Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji i implementira se u bliskoj saradnji sa Kancelarijom za Kosovo i Metohiju, Komesarijatom za izbeglice i migracije, opštinama u Srbiji i drugim relevantnim organizacijama i institucijama.

Partneri na projektu su grad Kragujevac i organizacije Božur i Sveti Spas. Projekat se sprovodi u sinergiji sa drugim projektima koje finansira EU i drugim donatori koji pružaju komplementarnu podršku. Takođe, projekat se sprovodi uz tehničku podršku Jedinice za praćenje projekata.

Očekivani rezultati

1. Realizacija informativne kampanje kroz pružanje pouzdanih i ažuriranih informacija interno raseljenim licima u Srbiji o mogućnostima za povratak i raspoloživoj podršci;

2. Pružanje podrške IRL pri povratku na Kosovo;

3. Poboljšane mogućnosti za povratak na Kosovo kroz jačanje podrške za zapošljavanje/sticanje prihoda IRL u procesu povratka i pružanje potrebne pomoći.

Glavne aktivnosti

1. Obilazak interno raseljenih lica u privatnom smeštaju i kolektivnim centrima/neformalnim naseljima, priprema i distribucija informativnog materijala; organizacija 8 sastanaka i 5 javnih prezentacija u vezi sa  povratkom; organizacija 12 idi-vidi poseta i 3 okrugla stola/radionice u vezi sa povratkom;

2. Ažuriranje kriterijuma za odabir korisnika; identifikacija i procena potreba IRL koji žele da se vrate; pružanje tehničke i administrativne pomoći; upućivanje IRL na agencije koje pružaju pomoć u rekonstrukcii kuća na Kosovu; obezbeđivanje transporta i povratničkih paketa za 30 porodica (oko 108 pojedinaca).

3.  Obezbeđivanje bespovratnih sredstava u vidu opreme i alata za 104 porodice interno raseljenih lica (oko 216 pojedinaca) za pokretanje malih preduzeća/poljoprivredno orijentisanih aktivnosti; sprovođenje stručnih višemesečnih kurseva za 30 interno raseljenih lica iz oblasti vezanih za usluge, zanatstvo, poljoprivredu, itd.; organizovanje treninga za poslovanje i mentorina za 74 interno raseljenih lica.

[1] Ova oznaka ne prejudicira stavove o statusu i u skladu je sa Rezolucijom 1244/99 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i Mišljenjem Međunarodnog suda pravde o Deklaraciji o proglašenju nezavisnosti Kosova

Last updated: 24. Jun 2022. 14:37