Energetika

EU programi

TEHNIČKA POMOĆ ZA POVEZIVANJE NA ZAPADNOM BALKANU (CONNECTA)

Tehnička pomoć za povezivanje na Zapadnom Balkanu (CONNECTA) je ugovor o tehničkoj pomoći koju finansira EU sa opštim ciljem da pomogne u razvoju i završetku osnovnih transportnih i energetskih mreža u regionu Zapadnog Balkana i da podrži Digitalnu agendu za Zapadni Balkan u skladu sa Strategijom za Zapadni Balkan COM(2018)65. CONNECTA instrument doprinosi pripremi infrastrukturnih projekata u sektoru saobraćaja, energetike…

Saznaj više

GEFF - Program za zeleno finansiranje

Kreditna linija za zeleno finansiranje (skraceno GEFF) je program Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) koji obezbeđuje sredstva za finansiranje energetski efikasnih tehnologija u domaćinstvima – stanovima, porodičnim kućama i stambenim zgradama, kao i za preduzeća koja proizvode ili prodaju iste. Programom je predviđeno finansiranje na tržištima Zapadnog Balkana, u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Srbiji, Severnoj Makedoniji i…

Saznaj više
Last updated: 13. Jun 2024. 11:41