Energetika

Projekti iz sektora

Gasni interkonektor Srbija-Bugarska

Gasni interkonektor Srbija-Bugarska

Novi gasni interkonektor povezaće grad Niš sa bugarskom prestonicom Sofijom. Projektovani kapacitet ovog novog gasovoda omogućiće protok od 1,8 milijardi kubnih metara prirodnog gasa godišnje.…

Transbalkanski elektroenergetski koridor

Transbalkanski elektroenergetski koridor

Srbija i region se povezuju kroz gradnju 321 kilometara dugačkog Transbalkanskog elektro-energetskog koridora, za koji je obezbeđeno 31.2 miliona evra bespovratnih EU WBIF sredstava.Ekonomsko-investicioni plan…

EU i EBRD za energetsku efikasnost u Beogradu

EU i EBRD za energetsku efikasnost u Beogradu

 Prema Evropskom institutu za energetske performanse zgrada (2019), 97% postojećeg fonda zgrada u Evropi je neefikasno. Otprilike 36% emisija CO2 i 40% potrošnje energije…

EU i EBRD za energetsku efikasnost u Srbiji

EU i EBRD za energetsku efikasnost u Srbiji

Ova akcija ima za cilj da se pozabavi nekim od identifikovanih ključnih klimatskih i ekoloških izazova izazvanih lošim stanjem javnih zgrada u Srbiji i zauzvrat…

Obnova Vojne bolnice (VMA)

Obnova Vojne bolnice (VMA)

Najveća zdravstvena ustanova tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite u Srbiji dobija potpunu rekonstrukciju kako bi ispunila važeće standarde energetske efikasnosti, zdravlja…

Priprema investicija u opštinske sisteme za grejanje na biomasu

Priprema investicija u opštinske sisteme za grejanje na biomasu

Zgrade skoro nulte energije u Srbiji

Zgrade skoro nulte energije u Srbiji

Najveći potrošač energije u Srbiji je sektor zgrada sa udelom od oko 34% ukupne finalne potrošnje energije. Građevinski fond u Srbiji čini ukupno 2,2…

EU za Zelenu agendu u Srbiji

EU za Zelenu agendu u Srbiji

Projekat će doprineti i naporima za dekarbonizaciju i ispunjavanje ciljeva iz Sporazuma o klimi iz Pariza, smanjenju zagađenja životne sredine - vazduha, zemljišta i voda,…

Tehnička pomoć Agenciji za energetiku Republike Srbije – Usklađivanje zadataka nacionalnog regulatornog tela sa Trećim energetskim paketom

Tehnička pomoć Agenciji za energetiku Republike Srbije – Usklađivanje zadataka nacionalnog regulatornog tela sa Trećim energetskim paketom

O čemu se radi? Cilj projekta je da sezakoni Srbije usklade sa pravnim tekovinama EU u oblasti energetike. Mora se osigurati da regulatorne…

Razvoj kapaciteta energetskog planiranja

Razvoj kapaciteta energetskog planiranja

Glavne aktivnosti Ciljevi projekta su ostvareni uz podršku Radne grupe koju su činili predstavnici MRE; JP EPS, EMS ad, JP SRBIJAGAS, TRANSNAFTA ad,…

Izgradnja vetroparka Kostolac

Izgradnja vetroparka Kostolac

Novi vetropark Kostolac biće finansiran sredstvima Investicionog okvira za Zapadni Balkan EU od 31,2 miliona evra i bespovratnim sredstvima i kreditom KfW-a od 81,8…

Rekonstrukcija hidroelektrane Vlasina

Rekonstrukcija hidroelektrane Vlasina

Projekat rekonstrukcije hidroelektrane Vlasina biće finansiran bespovratnim sredstvima Investicionog okvira za Zapadni Balkan (WBIF) EU od 16,1 miliona evra i kredita EBRD (procena) 61,6…

Dalji razvoj kapaciteta za planiranje u energetici

Dalji razvoj kapaciteta za planiranje u energetici

Studija o načinima priključenja obnovljivih izvora energije na elektrodistributivni sistem Srbije i pametne mreže

Studija o načinima priključenja obnovljivih izvora energije na elektrodistributivni sistem Srbije i pametne mreže

EU PPF Program

EU PPF Program

EU PPF program je usmeren na pripremu tehničke i tenderske dokumentacije za infrastrukturne projekte iz sektora životne sredine, energetike i transporta, kao i na organizaciju…

Tehnička pomoć Ministarstvu rudarstva i energetike za sprovođenje novog Zakona o energetici, Nacionalnog akcionog plana za energetsku efikasnost i Direktive o obnovljivim izvorima energije

Tehnička pomoć Ministarstvu rudarstva i energetike za sprovođenje novog Zakona o energetici, Nacionalnog akcionog plana za energetsku efikasnost i Direktive o obnovljivim izvorima energije

Projekat Tehnička pomoć Ministarstvu rudarstva i energetike za sprovođenje novog zakona o energetici, nacionalog akcionog plana za energetsku efikasnost i direktive o…

EU za energetsko označavanje i eko-dizajn proizvoda

EU za energetsko označavanje i eko-dizajn proizvoda

Ciljevi projektaPoboljšanje treba da uključi јačanje kapaciteta proizvođača, dobavljača, trgovaca, tržišnih inspekciјa i tela za ocenu usaglašenosti, kako bi se pridržavali novih…

Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda iz termoelektrane „Kostolac B“

Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda iz termoelektrane „Kostolac B“

Otpadne vode iz termoelektrane "Kostolac B" imaju veoma jak uticaj na reku Mlavu, okolno zemljište i uopšte na životnu sredinu. Zagađenje ima ogromne implikacije na…

Last updated: 22. Septembar 2023. 14:49