Poljoprivreda i hrana

Obnovili smo dobar deo mehanizacije, samim tim olakšali i ubrzali posao.

Traktor za Kataniće

Obnovili smo dobar deo mehanizacije, samim tim olakšali i ubrzali posao.

Traktor za Kataniće
Last updated: 22. Septembar 2023. 14:49