Poljoprivreda i hrana

EU programi

IPARD - Program pomoći u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja

Iako IPARD ne pripada direktno programima EU, kao svi dole navedeni programi, važno je istaći pomoć Evropske unije Srbiji u njenom nastojanju da se uskladi sa poljoprivredom kao jednom od najvažnijih politika EU. Poljoprivreda u Srbiji dobila je više od 150 miliona evra od 2007. do 2014. godine. Za period 2014.-2020. IPARD (program pretpristupne pomoći u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja)…

Saznaj više
Last updated: 13. Jun 2024. 11:41