Priznavanje kvalifikacija

Pregovaračko poglavlje 3: Izrada popisa regulisanih profesija

Pregovaračko poglavlje 3: Izrada popisa regulisanih profesija

U okviru aktivnosti u oblastima iz pregovaračkog poglavlja 3 (Pravo poslovnog nastanjivanja i sloboda pružanja usluga), PLAC III projekat pružio je ekspertsku podršku u usaglašavanju domaćih propisa o  priznavanju kvalifikacija sa pravnim tekovinama EU. Prema Direktivi o piznavanju profesionalnih kvalifikacija, sedam profesija…

Last updated: 24. Maj 2022. 14:40