standardi

Okrugli sto o preporukama za harmonizaciju sa evropskim standardima za osiguranje kvaliteta visokog obrazovanja

Okrugli sto o preporukama za harmonizaciju sa evropskim standardima za osiguranje kvaliteta visokog obrazovanja

Na okruglom stolu održanom u Beogradu 5. novembra, razmatrana su pitanja važna za proces osiguranja kvaliteta u visokom obrazovanju u Srbiji i mogući načini za njihovo rešavanje i unapređivanje. Preporuke, nastale na osnovu prethodnih analiza stepena harmonizacije sa evropskim standardima kvaliteta u visokom obrazovanju…

Last updated: 8. Decembar 2021. 14:27