Proračunato protiv klimatskih promena


U narednih šest godina (do 2027. god.) Ministarstvo poljoprivrede, uz podršku Evropske unije sprovodiće IPARD III program, koji donosi brojne novitete u odnosu na prethodne cikluse Programa i sigurnost poljoprivrednicima da će imati još bolju podršku u svojim aktivnostima.

U odnosu na dosadašnji program, IPARD III u raznim merama uvodi nove sektore, kao što su: ribarstvo, prerada žitarica i industrijskog bilja, direktna prodaja poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, kao i pružanje nepoljoprivrednih usluga. Nacrtom programapredviđene su sledeće mere: M1 - Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava; M3 - Investicije u fizičku imovinu koje se tiču prerade i marketinga poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva; M4 - Agro-ekološko-klimatske mere i mera organske proizvodnje; M5 - Sprovođenje lokalnih strategija ruralnog razvoja – LEADER pristup; M6 - Investicije u ruralnu javnu infrastrukturu; M7 - Diverzifikacija poljoprivrednih gazdinstava i razvoj poslovanja i M9 - Tehnička pomoć.

FAO je u okviru projekta „Jačanje otpornosti sektora poljoprivrede na elementarne nepogode“, koji finansira Evropska unija, dao podršku Ministarstvu u definisanju mere 4. Mera 4 predviđa godišnju finansijsku podršku za gazdinstva, kao naknadu za gubitak prihoda i dodatne troškove, koji su rezultat pridržavanja posebnih agro-ekoloških uslova koji prevazilaze obavezne – zakonom propisane.

Primena plodoreda, zatravljivanje međurednog prostora u višegodišnjim zasadima, uspostavljanje polinatorskih traka i pravilno održavanje livada i pašnjaka su operacije predviđene u okviru ove mere. S obzirom da klimatske promene utiču da poljoprivredna proizvodnja postaje sve manje predvidiva i skuplja, ovi primeri dobre poljoprivredne prakse pozitivno utiču na razvoj biljaka, potrošnju vode, kvalitet zemljišta, biodiverzitet, smanjuje se upotreba pesticida, ispiranje organskih materija i spečava erozija. Primenom ovih mera, umanjuje se pritisak na resurse, a sama proizvodnja postaje prilagodljivija i otpornija na nove uslove, dok se istovremeno smanjuje negativan uticaj koji poljoprivreda ima na klimu.

Poljoprivredni fakultet iz Beograda, u saradnji sa FAO i Upravljačkim telom IPARD programa, izradio je proračun ovih troškova, koje je predstavio na skupu održanom 29. novembra ove godine, a kome je prisustvovalo veliki broj stručnjaka iz Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, kao i eksperata iz akademske i profesionalnesfere.

Učesnici su na skupu imali priliku da čuju govornike iz raznih domena, kako bi se problemi sagledali iz raznih uglova, a zatim i da prodiskutuju zajednički najbolja rešenja. Skup su otvorili Jasmina Miljković, šefica IPARD Upravljačkog tela i načelnica Odeljenja za upravljanje IPARD programom i Aleksandar Mentov, nacionalni programski koordinator iz FAO regionalne kancelarije za Evropu i Centralnu Aziju. Opis Mere 4 – „Agro-ekološko-klimatske mere i mera organske proizvodnje“ i metodološki pristup za izradu obračuna za izgubljenu dobit i dodatne troškove predstavila je Lidija Aćimović, ispred IPARD programa. Prof. Vlade Zarić sa Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu predstavio je proces i rezultate izrade kalkulacija, dok su prof. Đorđe Moravčević i prof. Dragan Radivojević rasvetlili specifičnosti kalkulacija u ratarskoj, povrtarskoj i voćarskoj proizvodnji.

Na skupu su detaljno objašnjene i mogućnosti učešća potencijalnih korisnika, koji su registrovana poljoprivredna gazdinstva koja dobrovoljno prihvate obavezu da primenjuju odgovarajuće prakse i metode poljoprivredne proizvodnje, koje prevazilaze „polaznu osnovu”. „Polazna osnova” podrazumeva poštovanje zahteva „višestruke usklađenosti”, odnosno dobrih poljoprivrednih i ekoloških uslova i obaveznih zahteva u pogledu zaštite životne sredine, zdravlja ljudi, životinja i bilja, kao i dobrobiti životinja. Finansijska podrška za gazdinstva biće obezbeđena u vidu godišnjeg plaćanja po jedinici površine, kao naknada za gubitak prihoda i dodatne troškove, koji su nastali kao rezultat pridržavanja posebnih uslova koji prevazilaze „polaznu osnovu”. Jasno definisana „polazna osnova” je preduslov za obračun visine naknade koja odgovara realnim troškovima sprovođenja ove mere.

U narednim koracima projekta biće ponuđene dalje informacije gazdinstvima, kao i lokalnim samoupravama i savetodavcima poljoprivrednih stručnih i savetodavnih službi, kako mogu u najboljoj meri da ostvare efekte od IPARD III programa i zaštite se od elementarnih nepogoda.

Last updated: 29. Septembar 2022. 01:26