Razmenom iskustava do boljih praksi u lokalnim samoupravama

Kroz svojih sedam komponenti, projekat „Jačanje otpornosti sektora poljoprivrede na elementarne nepogode”, koji finansira Evropska unija, a realizuje Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija (FAO), uz podršku Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije, ima za cilj da uvede principe klimatski pametne poljoprivrede i smanjenja rizika od katastrofa u nacionalne i lokalne politike, strategije i razvojne planove kako bi mere usmerene ka održivijoj i otpornijoj poljoprivredi bile podržane na svim nivoima upravljanja. Takođe, jedan od ciljeva projekta je da pruži podršku lokalnim samoupravama u implementaciji i sprovođenju ovih principa  u svom radu, uz jačanje multisektorske saradnje i podizanje svesti u svojim zajednicama. Kako bi se pružila podrška zaposlenima u lokalnim samoupravama koje su uključene u projekat,  organizovana je jedna u nizu obuka, ovoga puta pod nazivom „Praktična primena mera adaptacije na klimatske promene u poljoprivredi i iskustva u upravljanju rizicima”. Obuka je realizovana 9. i 10. maja na Divčibarama i u Valjevu. 


Ova obuka je organizovana sa ciljem da se razmene iskustva dobrih primera i praksi, kao i problema sa kojima se predstavnici lokalnih samouprava suočavaju u svom radu. Učesnici su diskutovali o dobrim primerima uvođenja mera adaptacije na klimatske promene u lokalne programe podrške poljoprivredi, kao i o stečenim iskustvima u upravljanju rizicima u poljoprivredi u periodu od 2014. do 2024. godine. Pored predstavnika FAO, obuci su prisustvovali i predstavnici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, koji su ponudili odgovore na dileme sa kojima se suočavaju zaposleni u opštinama. 

Pored pružanja prostora za razmenu iskustava i dobrih praksi, na obuci su učesnici imali prilike da kroz predavanja saznaju više o Priručniku za uvođenje mera adaptacije na klimatske promene u poljoprivredi i ruralnom razvoju za JLS, koji je pripremljen u okviru projekta kao odgovor na identifikovane nedostatke i potrebe za podrškom. 


Deo dvodnevne obuke je realizovan u Poljoprivrednoj školi u Valjevu, gde su predstavljeni praktični primeri dobre poljoprivredne prakse i mere adaptacije na klimatske promene koje su primenjene na školskoj ekonomiji i ostalim demonstracionim poljima.  


U realizaciji obuke su učestvovali savetodavci iz Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Valjevo, predstavljanjem opreme koja je dostavljena za intervencije i demonstracije tehnologija i praksi na terenu: podrivanja, dreniranja, podzemnog navodnjavanja i kalcizacije. PSSS Valjevo je partner na projektu za uspostavljanje demo parcela i obuku poljoprivrednika na teritoriji Valjeva, Osečine i Mionice.

Ovo je bila jedna u nizu obuka za zaposlene u dvadeset tri opštine koje su se uključile u projekat “Jačanje otpornosti sektora poljoprivrede na elementarne nepogode”. Utiske nam prenosi Slađana Ljutić, savetnik za poslove poljoprivrede i upravljanja otpadom u opštini Paraćin.  

,,Svesni smo da je jačanje otpornosti poljoprivrede stalan i spor proces i da će uvek biti novih izazova. Prošle godine smo opet imali štete od poplava i ono što nam je predstavljalo teškoću na terenu, a na čemu bi trebalo da se radi, je metodologija za procenu štete i gubitaka u poljoprivredi nakon elementarnih nepogoda. Metodologija je stara, procene su često neujednačene, pa se dešava da rezultati nisu uvek relevantni. Predavanja i radionice koje smo imali do sada sa FAO su veoma doprinele jačanju našeg znanja i kapaciteta da na lokalu učinimo što više možemo da smanjimo rizike i negativne efekte klimatskih promena u poljoprivredi. Razmena iskustava sa kolegama iz drugih opština i gradova je od ključnog značaja jer nam omogućava da sagledamo postojeće probleme sa kojima se svi susrećemo u radu, moguća rešenja tih problema, kao i kako da predupredimo potencijalne. Pored teoretskih predavanja, znači nam i to što imamo uvid u praktične mere koje se mogu, uz relativno mala ulaganja, sprovoditi na gazdinstvima poljoprivrednika. Mi stečeno znanje i informacije delimo sa kolegama u Paraćinu, ali i sa poljoprivrednicima na terenu. U našoj opštini je u okviru projekta uspostavljen demonstracioni centar za praktičnu primenu mera klimatski pametne poljoprivrede, dobijena je oprema za prioritetne mere, postavljaju se demo polja i vrši se obuka poljoprivrednika što doprinosi podizanju svesti o ovoj temi. Inače, s obzirom na sve češće i izraženije suše, najveće interesovanje poljoprivrednika je za podsticaje za nabavku opreme za navodnjavanje - traka “kap po kap”, cevi, rasprskivača i pumpi. Ohrabreni iskustvima sa ovog projekta, od prošle godine smo uveli podsticaje za kalcifikaciju kiselih zemljišta i pokrenuli saradnju sa Institutom za krmno bilje iz Kruševca za rad na oglednim poljima sa stočarima i pčelarima, tako da nam saradnja na projektu znači sa više aspekata.” 


Fotografije: FAO/Emilija Marić

Last updated: 13. Jun 2024. 11:41