U Velikom prolećnom čišćenju uklonjeno oko 10 tona otpada u okolini Subotice

13. april 2024. godine , Subotica - Kako bi šume u lokalnim zajednicama još dugo bile mesto na kome građani i građanke mogu da provedu kvalitetno vreme i udišu čist vazduh, organizacija CEKOR, koja uz podršku Evropske unije sprovodi inicijativu „Ka Srbiji otpornoj na poplave i suše“, se priključila građanskoj akciji „Veliko prolećno čišćenje“ u Hajdukovačkoj šumi u blizini Subotice.


U akciji je učestvovalo oko 50 volonterki i volontera koji su tokom dana uspeli da prikupe i odnesu oko 10 tona otpada sa ove lokacije i na taj način na delu pokažu svoju ljubav prema prirodi . Prolećnom čišćenju su se priključili i predstavnici/ce Javnog preduzeća „Vojvodinašume“ i Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP).


Vojvodini nedostaje oko 170 hiljada hektara novih šuma i zaštitnih zasada. Štete i izgubljene dobiti u poljoprivredi i drugim sektorima zbog poplava, suša, smanjenja prinosa i kvaliteta zemljišta, kao i drugih direktnih posledica nedostatka šuma se mere milijardama evra. Akcija čišćenja ukazuje na važnost očuvanja i negovanja postojećih šuma i šumskog zemljišta na području Subotice. Bez šuma se ne može zamisliti smanjenje rizika od suša i poplava. Posebno veliki značaj šume imaju u oblastima sa dominantnom poljoprivredom, gde postoji veća eolska erozija i gubitak plodnog zemljišta, ali i povećan rizik od klimatskih ekstrema i zagađenja.

Značaj šuma je višestruk – da spreče bujice i poplave i da zaštite zemljište, naselja i infrastrukturu od erozija i klizišta. Zabrinjava je podatak da erozija, kao jedan od glavnih faktora nastanka poplava, deluje na 75% teritorije Srbije, sa prosečnom godišnjom produkcijom erozionog materijala od 30 miliona m3. Veliki deo ovog materijala dospeva u reke, te imamo ogromne količine blata i kamena u poplavljenim područjima.


Aktivnosti na prevenciji erozije i poplava doprinose jačanju zaštite stanovništva i materijalnih dobara, ali i poboljšanju životne sredine jer povoljno deluju na stabilnost šumskih ekosistema, kvalitet zemljišta i vode. Zagovaranjem preventivnih aktivnosti i organizacijom terenskih akcija doprinosimo očuvanju biodiverziteta, ublažavanju efekata klimatskih promena, kao i afirmaciji građanskog aktivizma u ovom polju.


CEKOR je čišćenje Hajdukovačke šume sproveo kao jednu od aktivnosti u okviru projekta „EU za Srbiju otpornu na katastrofe", koji finansira Evropska unija, a sprovodi UNDP. 

Last updated: 13. Jun 2024. 11:41