Ulaganje u bezbednost: Edukacija romskih zajednica o prevenciji poplava i požara

U romskim naseljima širom jugoistočne Srbije, neplanirana gradnja i neadekvatni uslovi života, u kombinaciji sa upotrebom čvrstih goriva za grejanje i kuvanje, sve su učestaliji uzroci požara i poplava. Kako bi doprineo rešavanju ovih pitanja, Yurom centar iz Niša se već godinama bavi poboljšanjem bezbednosti u romskim naseljima i drugim problemima sa kojima se romske zajednice suočavaju.

25-26. mart 2024. godina, Niš– Predstavnici Yurom centra organizovali su trening o smanjenju rizika od poplava i požara za predstavnike/ce romskih organizacija iz 10 gradova i opština sa juga Srbije, u cilju jačanje civilne zaštite. Treninzi su bili namenjeni predstavnicima civilnog društva, kako bi stečena znanje i veštine preneli na stanovnike romskih naselja.

„Podrška EU problemu bezbednosti u romskim naseljima od izuzetnog je značaja kako bi se poboljšala otpornost najranjivijih kategorija društva. Konstantnim učenjem o problemima požara i poplava podižemo svest naših sugrađana i smanjujemo rizike od katastrofa koje neretko imaju smrtne ishode. U prethodnom periodu dvanaestoro romske dece je izgubilo život u katastrofama, što je nama bio znak da moramo više da razgovaramo i sa predstavnicima lokalnih samouprava, ali i sa Romima“, naveo je Osman Balić iz Yurom centra.


Martina Zdravković, učesnici su imali priliku da saznaju više o funkcionisanju sistema civilne zaštite, normativnom okviru za smanjenje rizika od katastrofa, kao i o prevenciji požara i poplava. Učesnici su pokazali veliko interesovanje za diskusiju, iznoseći svoje probleme i predlažući potencijalna rešenja.

„Potrebno je edukovati stanovnike romskih naselja da se sami zaštite, da obrate pažnju na preventivne mere i da znaju da reaguju kada se vanredna situacija dogodi. Pored toga, želimo da predstavnici romskih naselja budu aktivni učesnici u donošenju odluka koje se tiču njihove bezbednosti, da delegiraju svoje predstavnike u jedinice civilne zaštite i u lokalne Štabove za vanredne situacije,“ poručila je Jelena Marić Luković, programska analitičarka UNDP-a.

Učesnicima treninga se obratio i načelnik uprave za upravljanje rizikom i civilnu zaštitu Sektora za vanredne situacije Živko Babović, koji ih je ohrabrio da se aktivno uključe u  rad lokalnih Štabova za vanredne situacije.


Jedan od zaključaka treninga je da je veoma važno da u edukaciju i preventivne aktivnosti koje se tiču smanjenja posledica katastrofa budu uključeni svi članovi zajednice, naročito predstavnici ugroženih grupa, kao što su stanovnici romskih naselja.

Ovaj trening je održan u okviru projekta „EU za Srbiju otpornu na katastrofe“, koji finansira Evropska unija, a sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP).Last updated: 18. Jul 2024. 11:52