Datum objave:6. Decembar 2022. Rok za prijavu:31. Januar 2023.

NEB nagrade 2023

  UPUTSTVO ZA PODNOSIOCE PRIJAVA

Inicijativa Novi evropski Bauhaus (NEB) poziva sve Evropljane da zamisle i zajednički izgrade održivu i inkluzivnu budućnost koja je lepa za naše oči, umove i duše. Gradeći mostove između različitih kultura, ukrštajući različite discipline i nadograđujući se na učešće na svim nivoima, Novi evropski Bauhaus inspiriše pokret za olakšavanje i usmeravanje transformacije naših društava prema tri neodvojive vrednosti:

• održivost, od klimatskih ciljeva, do cirkularnosti, nultog zagađenja i biodiverziteta;

• inkluzija, od vrednovanja raznolikosti, do osiguranja pristupa i priuštivosti;

• estetika i kvalitet iskustva za ljude, kroz dizajn, pozitivne emocije i kulturne koristi.

Evropska komisija je pokrenula inicijativu krajem 2020. godine kako bi približila različite zajednice i povezala Evropski zeleni dogovor sa našim svakodnevnim životom i životnim prostorom. Prva dva izdanja nagrada za Novi evropski Bauhaus za 2021. i 2022. godinu pokazala su da se lokalne zajednice mogu povezati i pronaći kreativna rešenja koja unapređuju naše živote. T

okom protekle dve godine nagrade su dodeljene za izvrsnost i kreativnost u sprovođenju Novog evropskog Bauhausa i isticale su izvanredne projekte, ideje i koncepte (primljeno je više od 3000 prijava) koji su dodatno inspirisali razvoj ove inicijative. Kao i 2022. godine, nagrade će biti podeljene u četiri kategorije na osnovu tematskih osa transformacije koje vode ka ostvarivanju ciljeva Novog evropskog Bauhausa:

• Povezivanje sa prirodom

• Vraćanje osećaja pripadnosti

• Davanje prioriteta mestima i ljudima kojima je to najpotrebnije i

• Potreba za dugoročnim razmišljanjem o životnom ciklusu u industrijskom ekosistemu.

Pored zemalja članica Evropske Unije, izdanje nagrada za 2023. godinu će uključiti i prijave sa Zapadnog Balkana.


   Godina 2023. je Evropska godina veština. U ovom kontekstu izdanje nagrada za 2023. godinu će takođe uključiti i dodatni tematski deo o obrazovanju i učenju. Sve prijave treba da na adekvatan način odražavaju trougao vrednosti Novog evropskog Bauhausa – održivost, inkluziju i estetiku/kvalitet iskustva – dok stavljajuju učešće i viziju lokalnih zajednica u sam centar procesa.

U svakoj od četiri kategorije, uspostavljena su tri paralelna takmičarska odeljka:

• Odeljak A: “Šampioni Novog evropskog Bauhausa” će biti posvećeni postojećim i završenim projektima sa jasnim i pozitivnim rezultatima.

• Odeljak B: “Zvezde u usponu Novog Evropskog Bauhausa” će biti posvećen konceptima koje su poslali mladi talenti starosti do 30 godina. Koncepti mogu biti u različitim fazama razvoja, od ideja sa jasnim planom do nivoa prototipa.

• Odeljak C: “Šampioni u obrazovanju Novog Evropskog Bauhausa” će biti posvećeni inicijativama koje se fokusiraju na obrazovanje i učenje. Prihvatljivi su i završeni projekti i inicijative sa minimalnim stepenom zrelosti.

Stručni žiri će odabrati po jednog pobednika u svakoj kategoriji i u svakom odeljku (tj. ukupno 12 pobednika). U svakom odeljku, jedan dodatni pobednik će se odabrati javnim glasanjem u četiri kategorije (tj. ukupno tri nagrade putem javnog glasanja). Pobednicima će biti uručena nagrada Novog evropskog Bauhausa na zvaničnoj ceremoniji koju će organizovati Evropska komisija.


  KAKO DA PODNESETE PRIJAVU

Prijave za nagrade Novog evropskog Bauhausa se podnose putem namenske platforme. Završeni projekti (Odeljak A) ili koncepti (Odeljak B), kao i inicijative u okviru Odeljka C o obrazovanju i učenju, treba da budu detaljno navedeni u odgovarajućem obrascu za prijavu. Obrazac za prijavu treba detaljno da navodi kako projekat, koncept ili inicijativa predstavljaju tri vrednosti Novog evropskog Bauhausa.

Takođe treba da uključi elemente koji odražavaju kriterijume prihvatljivosti i kriterijume za nagrađivanje koji se neznatno razlikuju za svaki Odeljak (videti u nastavku). Svaka prijava se može podneti u okviru jedne kategorije i samo u jednom Odeljku. Svaki podnosilac može da podnese više prijava sve dok se one odnose na različite projekte, koncepte ili inicijative. Period prijavljivanja počinje 6. decembra i završava se 31. januara u 19:00 CET.

Prijave se mogu menjati i ažurirati dok su u nacrtu. Molimo vas da ne čekate poslednji trenutak da pošaljete svoju prijavu kako biste izbegli probleme koji mogu tada nastati, kao što su kašnjenja pri učitavanju stranica do kojih može doći kada istekne rok za prijavu. Komisija za ocenjivanje će razmatrati samo prijave pristigle do zvaničnog roka.

OD ČEGA SE SASTOJI NAGRADA?

Pobednici u svakoj kategoriji i svakom odeljku dobiće novčanu nagradu (jedan pobednik po kategoriji u svakom odeljku kojeg će odabrati žiri i jedan po odeljku koji će se odabrati javnim glasanjem, tj. ukupno 15 pobednika):

- 30.000 evra za pobednike u kategorijama Šampioni Novog evropskog Bauhausa i Šampioni u obrazovanju Novog evropskog Bauhausa, i

- 15.000 evra za pobednike u kategoriji Zvezde u usponu Novog Evropskog Bauhausa. Pored novčane nagrade, svaki pobednik će dobiti komunikacioni paket koji obezbeđuje Komisija (npr. promocija na društvenim mrežama i veb-sajtovima Komisije, izrada kratkog video materijala i podrška u promociji projekata).  

Više informacija možete pronaći OVDE.


Last updated: 25. Januar 2023. 12:50