Civilno društvo

Program podrške civilnom društvu (Civil Society Facility - CSF) jedan je od instrumenata kojima EU podržava razvoj civilnog društva i medija u zemljama proširenja. Od njegovog uspostavljanja, 2008. godine, pretpristupna pomoć je pružena civilnom društvu na Zapadnom Balkanu i u Turskoj. Opšti ciljevi Programa podrške civilnom društvu 2021‒2023 jesu rodna ravnopravnost, ekonomski rast, smanjenje nejednakosti i održivost gradova i zajednica.

Tematski program za ljudska prava i demokratiju 2021‒2027 (Thematic Programme on Human Rights and Democracy HR&D) promoviše demokratiju i ljudska prava širom sveta kroz podršku organizacijama civilnog društva. Ovaj program zamenjuje i nadograđuje Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava - EIDHR (2006‒2013, 2014‒2020). Opšti cilj programa je promocija i zaštita ljudskih prava i osnovnih sloboda, demokratije i vladavine prava. Specifični cilj je zaštita i osnaživanje pojedinaca da doprinesu punom uživanju svih ljudskih prava, bilo da su to građanska, politička, ekonomska, socijalna ili kulturna prava.

Takođe, Evropska unija godinama podržava i regionalnu Inicijativu  REKOM, čiji cilj je popisivanje svih žrtava i nestalih osoba tokom ratova na prostoru bivše Jugoslavije.  dodeljuje finansijsku pomoć organizacijama i lokalnim inicijativama za projekte koji se bave kulturom sećanja, podižu svest građana o sudskim činjenicama i doprinose pomirenju u regionu.

Pored ove inicijative, EU pruža i direktnu pomoć organizacijama ciivlnog društva u Srbiji koje se bave pomirenjem u regionu i tranzicionim pravom.

Evropska unija organizacijama civilnog društva pruža i podršku u izgradnji kapaciteta i razvijanju ideja, a pre svega onih koje imaju za cilj utemeljenje osnovnih vrednosti EU.

Najnovije mogućnosti

Neodložna podrška reformskim procesima
17. Avgust 2023. - 31. Decembar 2023.

Neodložna podrška reformskim procesima

Programi:
Sektori:

Šta obuhvata program dodele donacija za neodložnu podršku?Organizacije civilnog društva mogu da konkurišu za finansijsku podršku u maksimalnoj vrednosti projekta do…

Pročitaj više
Još prilika
Last updated: 28. Septembar 2023. 11:29