EU za mlade - Škole ljudskih prava

Glavne aktivnosti projekta

  Organizacija 10 Škola ljudskih prava za srednjoškolce – 8 osnovnih u Beogradu i 2 napredna nivoa van Beograda

   Kreiranje Mreže budućih branitelja ljudskih prava    

    Mapiranje kršenja ljudskih prava na lokalnom nivou u različitim gradovima

     Organizacija 10 akcija mladih koje se bave problemima kršenja ljudskih prava u lokalnim zajednicama

      Kreiranje pozorišne predstave 

       Izvođenje predstave u 4 srednje škole u različitim gradovima

        Pisanje i objavljivanje vodiča na nastavnike u oblasti zaštite ljudskih prava

        Last updated: 24. Jun 2022. 14:37