Javna uprava

news list item

Унапређење програма обука уз подршку Европске уније

Пројекат „Подршка Националној академији за јавну управу за стручно усавршавање у јавној управи“ који финансира  Европска унија је пружио подршку НАЈУ при ревизији постојећих програма…

news list item

Резултати ЕУ подршке НАЈУ при унапређењу система стручног стручног усавршавања током 2019 и 2020. године

Пројекат „Подршка Националној академији за јавну управу за стручно усавршавање у јавној управи“ који финансира  Европска унија значајно је допринео успостављању ефикасније, инклузивније и…

news list item

Подршка ЕУ при утврђивању потребама за обукама државних службеника у 2020. и 2021 години

У циљу сагледавања реалних потреба за обукама запослених у јавном сектору, пројекат „Подршка Националној академији за јавну управу за стручно усавршавање у јавној управи“…

Last updated: 6. Maj 2021. 16:32