Zaštita zdravlja

Svi bi trebalo da imamo jedan cilj: da ovo teško vreme što lakše i što bezbolnije prebrodimo.

Borba protiv pandemije

Svi bi trebalo da imamo jedan cilj: da ovo teško vreme što lakše i što bezbolnije prebrodimo.

Borba protiv pandemije
Last updated: 13. Jun 2024. 11:41