Zaštita zdravlja

Додељене награде ученицима за најбоље видео радове на тему потрошачких права

Додељене награде ученицима за најбоље видео радове на тему потрошачких права

У оквиру многобројних промотивних активности, чији је циљ да се јавност што боље упозна са правима потрошача, Министарство унутрашње и спољне трговине…

Обуке за тела за вансудско решавање потрошачких спорова

Обуке за тела за вансудско решавање потрошачких спорова

Више од 20 регистрованих тела за вансудско решавање потрошачких спорова присуствовало је обукама које су одржали краткорочни експерти Твининг пројекта Европске уније…

Last updated: 3. Februar 2023. 12:51