Vladavina prava

O sektoru Vesti iz sektora

Vladavina prava je kamen temeljac svih demokratskih društava i, kao takav, deo pravne tekovine EU o kojoj se ne može pregovarati. Ono što danas podrazumevamo kao vladavinu prava, garantuje da se prema svim ljudima postupa jednako i dostojanstveno.

Jednakost svih pred zakonom je presudna

Vladavina prava je u fokusu pregovaračkog procesa i osnovni je preduslov procesa pristupanja EU. Vladavina prava nije puko izvršavanje zadataka u procesu pridruživanja. Reč je o stvaranju bezbednog prostora za prava građana i njihovu dobrobit.

Ovaj sektor ima dve glavne komponente:

  • reformu pravosuđa
  • borbu protiv korupcije

Projekti iz ovog sektora u Srbiji obuhvataju brojne reforme i aktivnosti koje imaju direktan uticaj na svakodnevni život građana. Ustanovljavanje pouzdanog pravosudnog sistema, u kome će građani moći da zaštite svoja prava i da u optimalnom roku dobiju konačne presude, osnovna je dobit svih projektnih aktivnosti koje se preduzimaju u oblasti reforme pravosuđa.

Borba protiv korupcije obuhvata nekoliko aspekata, i to preventivno delovanje, represiju u smislu procesuiranja krivičnih dela korupcije i institucionalni okvir, koji mora da bude postavlјen tako da obezbedi efikasno rešavanje ovog pitanja. Projekti vezani uz antikorupciju rešavaju najosetljivija pitanja u ovoj oblasti: korupcija u oblastima javne nabavke, zdravstva, školstva, pravosuđa, javne administracije i dr., kao i finansiranje političkih partija. 

Glavni ciljevi

Ključne poruke

Potencijalni rizici vezani za sektor

Lista ključnih lokalnih partnera/organizacija

EU institucije/tela