Umetnik

Institucijama kulture, kulturnim profesionalcima i umetnicima dostupna je finansijska pomoć u okviru programa Kreativna Evropa 2021-2027. Teme ovog programa su razvoj publike, transnacionalna mobilnost i podizanje kapaciteta kulturnih institucija.

Ko može da se prijavi za projekat Evropske unije – Kreativna Evropa? Samo institucije i organizacije sa pravnim statusom u Srbiji, koje postoje najmanje dve godine (do datuma dostavljanja prijave) i čije polje delatnosti obuhvata kulturu.

Desk Kreativne Evrope Srbije čine dve kancelarije: MEDIA desk Srbija i Kultura desk Srbija.

Potprogram Kultura ima četiri osnovna načina finansiranja: projekti evropske saradnje, književnih prevoda, evropskih mreža i evropskih platformi. Kroz potprogram MEDIA, obuhvaćena je podrška filmskoj edukaciji, TV programima, razvoju grupnih i pojedinačnih projekata, razvoju video igara, mrežama bioskopa, filmskim festivalim, pristupu marketima, onlajn promociji, itd.

Šema i-Portunus  koju finansira Evropska komisija pruža podršku mobilnosti umetnika, stvaralaca i kulturnih profesionalaca, s ciljem da se osnaži međunarodna saradnja između svih zemalja koje učestvuju u programu Kreativna Evropa. Drugim rečima, i-Portunus je Erazmus u oblasti kulture.

Ko može da se prijavi za i-Portunus? Umetnici, stvaraoci i kulturni profesionalci koji rade u bilo kojoj oblasti kulture (osim audio-vizuelnih umetnosti) imaju pravo da se prijave, pod uslovom da imaju boravište u jednoj od zemalja koje učestvuju u programu Kreativna Evropa. Dakle, građani Srbije imaju pravo da učestvuju u i-Portunus.

Više informacija o mogućnostima za finansiranje možete naći na platformi Evropske komisije Kultura i kreativnost na sledećem linku.

Kroz program Erazmus+, škole, univerziteti, biblioteke, muzeji, kulturni centri, takođe mogu da dobiju finansijsku podršku. HeritagePRO je primer projekta koji je finansiran kroz Erazmus+ 2014-2020.

Program HorizonEurope 2021-2027, takođe,  podržava kulturu, kreativnost i inkluzivno društvo putem projekata održivih inovacija, otvaranja novih radnih mesta i poboljšanja uslova rada.

Vodič CulturEU Funding Guide Evropske komisije možete preuzeti ovde.

Najnovije mogućnosti

Još prilika
Last updated: 18. Jul 2024. 11:52