Aktivni projekti


-

Inkluzivno obrazovanje za svako dete

Inkluzivno obrazovanje za svako dete

EU za Zelenu agendu u Srbiji

EU za Zelenu agendu u Srbiji

EU podrška reformama u sektoru voda

EU podrška reformama u sektoru voda

EU za Srbiju otpornu na katastrofe

EU za Srbiju otpornu na katastrofe

Srbija i EU - Oprema za privredu

Srbija i EU - Oprema za privredu

#EUzaTebe kampanje u Srbiji

#EUzaTebe kampanje u Srbiji

Puls Evrope - medijske posete EU

Puls Evrope - medijske posete EU

EU za Pravdu - Podrška za Poglavlje 23

EU za Pravdu - Podrška za Poglavlje 23

Last updated: 30. Jun 2022. 10:36