Saobraćaj

Projekti iz sektora

Izgradnja graničnog prelaza Kotroman

Izgradnja graničnog prelaza Kotroman

Granični prelaz Kotroman nalazi se između Srbije i Bosne i Hercegovine. Prema podacima Uprave carina Srbije. Podrška EU doprineće bržem kretanju ljudi i robe na…

Hidrotehnički i bagerski radovi na Kritičnim Sektorima na reci Dunav u Srbiji

Hidrotehnički i bagerski radovi na Kritičnim Sektorima na reci Dunav u Srbiji

O čemu se radi?Potrebno je izvršiti hidrotehničke i bagerske radove na svim kritičnim tačkama duž plovnog toka Dunava u Srbiji. Hidrotehnički radovi se sastoje od:…

Nadzor i ekološki monitoring nad hidrotehničkim radovima i bagerovanjem na kritičnim sektorima na Dunavu

Nadzor i ekološki monitoring nad hidrotehničkim radovima i bagerovanjem na kritičnim sektorima na Dunavu

Ovaj projekat predstavlja deo projekta "Hidrotehnički radovi i bagerovanje na kritičnim sektorima na Dunavu" i zajedno čine celinu.Projekat se bavi nadzorom nad…

EU za pomoć u vanrednim situacijama u Republici Srbiji- električna oprema

EU za pomoć u vanrednim situacijama u Republici Srbiji- električna oprema

Cilj projektaCilj projekta je da obezbedi sigurnost i smanji rizik od otkaza u snabdevanju električnom energijom. Projektom će se obezbediti mobilna električna oprema - mobilne…

Tehnička pomoć Ministarstvu rudarstva i energetike za sprovođenje novog Zakona o energetici, Nacionalnog akcionog plana za energetsku efikasnost i Direktive o obnovljivim izvorima energije

Tehnička pomoć Ministarstvu rudarstva i energetike za sprovođenje novog Zakona o energetici, Nacionalnog akcionog plana za energetsku efikasnost i Direktive o obnovljivim izvorima energije

Projekat Tehnička pomoć Ministarstvu rudarstva i energetike za sprovođenje novog zakona o energetici, nacionalog akcionog plana za energetsku efikasnost i direktive o…

EU za sveobuhvatnu reformu železnice

EU za sveobuhvatnu reformu železnice

Cilj projekta je podrška kontinuiranom procesu reforme železnica u Srbiji kroz pružanje tehničke podrške Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i železničkim preduzećima u državnom…

EU za unapređenje bezbednosti saobraćaja

EU za unapređenje bezbednosti saobraćaja

Ciljevi projekta Projekat Unapređenja bezbednosti saobraćaja sastoji se od sledećih rezultata koje treba postići na kraju projekta, uz primenu međunarodno priznatih metodologija: RezultatiUnapređenje kapaciteta za upravljanje…

Last updated: 28. Septembar 2023. 11:29