PRODUŽEN ROK PRIJAVE NA JAVNI POZIV ZA PODRŠKU JEDINICAMA LOKALNIH SAMOUPRAVA (JLS) U OBLASTI UPRAVLJANJA OTPADOM I OBNOVLJIVIM IZVORIMA ENERGIJE

Zbog velikog interesovanja, rok za prijavu na Javni poziv za podršku jedinicama lokalnih samouprava (JLS) u oblasti upravljanja otpadom i obnovljivim izvorima energije produžen je do nedelje, 10. juna 2023. godine, do 17:00 časova.

Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u saradnji sa Institucijom za mobilizaciju sredstava koju finansira Ministarstvo finansija Republike Slovačke i Nemačkom razvojnom bankom (KfW) objavilo je poziv koji se odnosi na upravljanje biootpadom i obnovljive izvore energije.

Poziv ima za cilj da prikupi konkursne prijave od JLS, radi selekcije onih JLS koje prikažu najveći potencijal i interes za investiranje u projekte proizvodnje biogasa i komposta iz biootpada. Prijave na Javni poziv se predaju elektronski, putem sledećeg formulara.

Više informacija o ovom Javnom pozivu možete pronaći na linku


Last updated: 13. Jun 2024. 11:41