Nauka i inovacije

O sektoru Vesti iz sektora Projekti iz sektora

Cilј EU u sektoru nauke i inovacija je stvaranje naučnih i tehnoloških preduslova za privredni razvoj EU. Od država članica se traži da preduzmu korake i sprovedu potrebne aktivnosti da bi se realizovao Evropski istraživački prostor, u kom se istraživači, naučna i tehnološka saznanja slobodno kreću i koji podstiče konkurentnost.

Horizon 2020

Na putu ka Evropskom istraživačkom prostoru važno je da zemlјe koje pristupaju EU u potpunosti učestvuju u okvirnim programima istraživanja, kao i da preduzmu neophodne mere da se obezbedi primena Okvirnog programa za istraživanje i inovacije – Horizont 2020.

EU na polјu nauke i inovacija ne traži preuzimanje pravila EU u nacionalni pravni poredak. Neophodni su dobri administrativni kapaciteti, kao i izvrsnost u nauci da bi se uspešno sprovodili projekti istraživanja i inovacija zajedno sa partnerima iz država članica EU i međunarodnim partnerima.

U sklopu ovog sektora EU u Srbiji podstiče kvalitet nauke, kroz sprovođenje brojnih istraživanja, inovacija i povezivanja u oblasti nauke, obrazovanja i privrede, čime se povećava konkurentnosti srpske ekonomije. Kao deo zajedničkog istraživačkog prostora, srpskim naučnicima je omogućena mobilnost i usavršavanje širom EU, gde su im na raspolaganju korišćenje novih tehnologija i savremenih laboratorija. S druge strane, srpski naučni prostor, kao deo evropskog istraživačkog prostora, postaje interesantniji evropskom i svetskom naučno-istraživačkom kadru. 

Last updated: 31. Mart 2020. 13:21