Društveno uključivanje

Projekti iz sektora

Podrška poboljšanju životnih uslova najugroženijih interno raseljenih lica i povratnika

Podrška poboljšanju životnih uslova najugroženijih interno raseljenih lica i povratnika

Bolji uslovi za život interno raseljenih lica i povratnika na Zvezdari

Bolji uslovi za život interno raseljenih lica i povratnika na Zvezdari

O čemu se radi?Unapredićemo uslove stanovanja za najmanje 45 porodica kroz dodelu paketa građevinskog materijala za završetak objekata u kojem žive.Sa druge…

EU za podršku interno raseljenim licima i povratnicima - trajna stambena rešenja i mere ekonomske održivosti

EU za podršku interno raseljenim licima i povratnicima - trajna stambena rešenja i mere ekonomske održivosti

Informacije o projektu(ASB) Srbija, u partnerstvu sa gradom Kruševcem i opštinama Ub, Ćićevac i Aranđelovac, implementira projekat „Podrška interno raseljenim licima i povratnicima u četiri…

EU za pordšku održivom povratku interno raseljenih lica na Kosovo*

EU za pordšku održivom povratku interno raseljenih lica na Kosovo*

Ciljna grupaa) 90 interno raseljenih lica biće podržano kroz različite poslovne start-ap aktivnosti: start-ap treninzi, posete preduzećima, razvoj poslovnih planova, priprema prijava…

EU za trajna rešenja za interno raseljena lica i povratnike kroz partnerstvo

EU za trajna rešenja za interno raseljena lica i povratnike kroz partnerstvo

O čemu se radi?Problemi s kojima se susreću IRL i povratnici suviše su složeni da bi ih svaka opština mogla samostalno rešiti. Ljudi prirodno gravitiraju…

EU za uspostavljanje stambene i finansijske autonomije romskih povratnika i interno raseljenih osoba

EU za uspostavljanje stambene i finansijske autonomije romskih povratnika i interno raseljenih osoba

O čemu se radi?Primenom uspešno testiranog modela saradnje između organizacija civilnog društva, lokalne samouprave i privatnog…

Održivi povratak - podrška i osnaživanje

Održivi povratak - podrška i osnaživanje

Čime se bavimo?Projekat se bavi prioritetnim potrebama interno raseljenih lica (IRL) koja žele da se vrate na Kosovo kroz pružanje…

EU i Novi Pazar za bolje životne uslove interno raseljenih lica i povratnika

EU i Novi Pazar za bolje životne uslove interno raseljenih lica i povratnika

Cilj projektaSpecifični cilj je dvostruko definisan: 1. Podrška provođenju Lokalnog akcionog plana za poboljšanje položaja izbeglica, IRL i povratnika;2. Pružanje odgovora tokom migrantske krize i…

Tehnička pomoć za jačanje kapaciteta u politici zapošljavanja

Tehnička pomoć za jačanje kapaciteta u politici zapošljavanja

O čemu se radi?Projekat će doprineti sprovođenju Nacionalne strategije zapošljavanja za period 2011-2020 i godišnjih Nacionalnih akcionih planova. Sprovodjenje strategije će se organizovati kroz podršku…

EU za inkluziju Roma

EU za inkluziju Roma

Osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma" finansira Evropska unija, a sprovodi Stalna konferencija gradova i opština. Program ima za cilj unapređenje i osnaživanje lokalnih zajednica…

EU podrška unapređenju uslova života Roma

EU podrška unapređenju uslova života Roma

Svrha projektaPodrška korisnicima projekta (Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture; lokalne samouprave; Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog)  u pripremi neophodne tehničke dokumentacije…

EU za pristupačne javne ustanove

EU za pristupačne javne ustanove

Svrha projekta: Podizanje kapaciteta i informisanosti ciljnih grupa i unapređenje njihovih znanja, veština i senzibilisanosti ciljnih grupa treba da dovede do boljeg strateškog pristupa…

Glasno i jasno o EU

Glasno i jasno o EU

Ciljevi projektaProjekat predviđa da će partneri zajednički graditi postojeću infrastrukturu javnog zagovaranja imajući u vidu dva konkretna cilja:1. izgradnju infrastrukture civilnog društva na lokalnom i…

EU za aktivno uključivanje mladih

EU za aktivno uključivanje mladih

Grant šemaUkupno, 24 projekta su odabrana za realizaciju od strane organizacija kojima su dodeljeni grantovi. Grant šema obuhvata dva lot-a:Zapošljivost mladih, usmeren na društvene inovacije…

EU za podršku interno raseljenima i reintegraciju povratnika

EU za podršku interno raseljenima i reintegraciju povratnika

TEHNIČKA POMOĆUspostavljanjem Jedinice za praćenje projekta (PMU), TA projekat pruža podršku Delegaciji EU i korisničkim institucijama u praćenju implementacije grantova koji su dodeljeni…

Last updated: 28. Septembar 2023. 11:29