Obrazovanje

Projekti iz sektora

Rekonstrukcija kampusa Tehničkih fakulteta u Beogradu

Rekonstrukcija kampusa Tehničkih fakulteta u Beogradu

Unapređenje energetske efikasnosti i integrisano upravljanje energijom kampusa Tehničkih fakulteta u Beogradu Univerzitet u Beogradu pravi energetski efikasan kampus za svoj elektrotehnički i tehničke fakultete.…

Premošćavanje digitalnog jaza u Srbiji za najranjiviju decu

Premošćavanje digitalnog jaza u Srbiji za najranjiviju decu

Kontekst:Epidemija COVID-19 ukazala je na slabosti kada je reč o prilagodljivosti obrazovnog sistema u Srbiji. Većina dece mogla je da nastavi da se obrazuje, bilo…

Inkluzivno obrazovanje za svako dete

Inkluzivno obrazovanje za svako dete

Kontekst: Uprkos napretku u implementiranju inkluzivnog obrazovanja i visokoj ukupnoj stopi učešća ugrožene dece u obrazovanju postoji rizik da mnoga decu budu isključena. Deca sa…

Nabavka opreme za srednje stručne škole

Nabavka opreme za srednje stručne škole

Svrha projekta je nabavka specijalizovane opreme (poljoprivredne mehanizacije, veterinarske i laboratorijske opreme) za potrebe realizacije nastavnih programa. Donacijom ove opreme unapređuje se kvalitet nastave i…

EU za reformu obrazovanja u Srbiji - REdiS 2030

EU za reformu obrazovanja u Srbiji - REdiS 2030

Projekat Podrška EU za reformu obrazovanja u Srbiji - REdiS 2030Prepoznajući važnost obrazovanja za rešavanje društvenih i ekonomskih izazova, Evropska unija pruža podršku Srbiji u…

EU za mlade - Škole ljudskih prava

EU za mlade - Škole ljudskih prava

Glavne aktivnosti projektaOrganizacija 10 Škola ljudskih prava za srednjoškolce – 8 osnovnih u Beogradu i 2 napredna nivoa van BeogradaKreiranje Mreže budućih branitelja ljudskih prava …

EU za Državnu maturu

EU za Državnu maturu

Zašto državna matura? Brojna istraživanja prethodnih godina ukazuju na potrebu da se unapredi kvalitet obrazovanja. Postojeća praksa maturskih ispita nije standardizovana: umesto na državnom nivou,…

KO JE PRVI POČEO? – Istoričari protiv revizionizma

KO JE PRVI POČEO? – Istoričari protiv revizionizma

Ciljevi projektaGlavni cilj ovog projekta je stvaranje prostora za istorijski i inter-kulturalni dijalog kroz kreiranje mreže istoričara, pisaca, novinara, studenata i šire publike koja će…

Izvan poglavlja: Pristupanje različitostima

Izvan poglavlja: Pristupanje različitostima

Cilj projektaCilj projekta je promocija kulturalnih raznolikosti i participativne demoktarije kao i bolji prihvat migranata u lokalne zajednice u Srbiji.Aktivnosti projektaTri interdisciplinarna seminara za studente društvenih…

EU za reformu sistema predškolskog vaspitanja i obrazovanja u Srbiji (SUPER)

EU za reformu sistema predškolskog vaspitanja i obrazovanja u Srbiji (SUPER)

Sadržaj projektaAktivnosti projekta odvijaće se u 50 lokalnih samouprava i predškolskih ustanova širom Srbije na:jačanju profesionalnih kapaciteta zaposlenih u lokalnim samoupravama za planiranje i upravljanje…

Razvoj integrisanog sistema nacionalnih kvalifikacija u Republici Srbiji

Razvoj integrisanog sistema nacionalnih kvalifikacija u Republici Srbiji

Zašto nam treba Nacionalni okvir kvalifikacija (NOK)?NOK je okvir za razvoj, priznavanje i dodelu kvalifikacija. Obuhvata sve kvalifikacije stečene kroz različite vrste obrazovanja i obuka,…

EU za reformu obrazovanja u Srbiji - jačanje veza sa zapošljavanjem i socijalnom inkluzijom

EU za reformu obrazovanja u Srbiji - jačanje veza sa zapošljavanjem i socijalnom inkluzijom

Aktivnosti projektaAktivnostima projekta procenjivaće se usaglašenost reforme na osnovu analize ostvarenosti glavnih pokazatelja (u skladu sa Opštim i posebnim uslovima za oslobađanje fiksnih i varijabilnih…

Last updated: 13. Jun 2024. 11:41