U fokusu

Zaštita životne sredine

Kultura

Saobraćaj

Vladavina prava

Javna uprava

Obuhvata sve sektore - horizontalna aktivnost projekta

Demokratija i ljudska prava

Obrazovanje

Radna mesta i ekonomski razvoj

Društveno uključivanje